Menu

Bán hoặc đóng cửa doanh nghiệp

Bán hoặc đóng cửa doanh nghiệp

Những điều cần xem xét khi thoát khỏi doanh nghiệp của bạn Nếu bạn đang nghĩ đến việc đóng cửa, rời bỏ hoặc bán doanh nghiệp của mình, thì có rất nhiều điều cần tính đến. Trong phần này, bạn có thể tìm thấy thông tin về: lựa chọn thay thế để xem xét trước […]

Phát triển và thay đổi doanh nghiệp

Phát triển và thay đổi doanh nghiệp

Tìm hiểu cách phát triển doanh nghiệp của bạn và thay đổi hiệu quả cách bạn vận hành và đổi mới. Hỗ trợ có sẵn để giúp hướng dẫn và tài trợ cho sự phát triển của bạn. Phần thích ứng và thay đổi doanh nghiệp của bạn bao gồm quy trình từng bước với […]

Thích ứng và thay đổi doanh nghiệp

Thích ứng và thay đổi doanh nghiệp

Tìm hiểu cách xoay trục, điều chỉnh hoặc chuyển đổi doanh nghiệp của bạn khi bạn cần phản ứng với sự thay đổi. Sử dụng quy trình từng bước của chúng tôi để khám phá xem bạn có nên: cải thiện hoạt động kinh doanh của bạn phát triển sản phẩm và dịch vụ mới […]

Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Cải thiện quản lý rủi ro kinh doanh của bạn Giúp cải thiện khả năng phục hồi kinh doanh của bạn bằng cách sử dụng các hướng dẫn, mẫu và tài nguyên của chúng tôi để: tạo ra một kế hoạch kinh doanh liên tục, quản lý rủi ro và ứng phó sự cố quản […]

Sử dụng và quản lý con người

Sử dụng và quản lý con người

Tìm thông tin, mẹo và mẫu để giúp bạn: hiểu cơ bản về nguồn nhân lực thuê đúng người quản lý và giữ chân nhân viên của bạn đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của bạn. Lập kế hoạch nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ Tìm hiểu cách lập kế hoạch cho lực lượng […]

Đào tạo và phát triển nhân viên

Đào tạo và phát triển nhân viên

Các hướng dẫn và mẫu để giúp bạn phát triển các chương trình đào tạo và giới thiệu: phát triển nhân viên của bạn giải quyết các lỗ hổng kỹ năng hiện tại và tiềm năng giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. Quy trình Onboarding và Introductions Làm thế nào để […]

Nơi làm việc hiệu suất cao và tích cực

Nơi làm việc hiệu suất cao và tích cực

Tìm các công cụ và thông tin để giúp bạn tạo ra một môi trường làm việc: tạo ra những nhân viên hài lòng và gắn bó tăng năng suất và lợi nhuận làm giảm doanh thu của nhân viên và các chi phí liên quan. Sự hài lòng, gắn kết và giữ chân nhân […]