Menu

Phát triển và thay đổi doanh nghiệp

Tìm hiểu cách phát triển doanh nghiệp của bạn và thay đổi hiệu quả cách bạn vận hành và đổi mới. Hỗ trợ có sẵn để giúp hướng dẫn và tài trợ cho sự phát triển của bạn.

Phần thích ứng và thay đổi doanh nghiệp của bạn bao gồm quy trình từng bước với các mẫu để giúp bạn tự tin chuẩn bị cho những thay đổi trong và xung quanh doanh nghiệp của mình.

Phát triển và cải thiện doanh nghiệp của bạn

Tìm hiểu về những cách khác nhau mà bạn có thể phát triển doanh nghiệp của mình, tại sao việc lập kế hoạch lại quan trọng và tìm hiểu về những ưu và nhược điểm của quá trình phát triển.

Tìm hiểu về lợi ích của việc cố vấn kinh doanh, cách trở thành người cố vấn, tìm người cố vấn để phát triển.

Khám phá một số bước chính bạn có thể thực hiện để bắt đầu cải thiện doanh nghiệp của mình.

Đọc về cách sử dụng dữ liệu để phân tích xu hướng kinh doanh. Có nhiều loại dữ liệu khác nhau và bạn nên hiểu những hạn chế là gì.

Tìm thông tin, mẫu và mẹo để giúp bạn tiếp thị doanh nghiệp của mình và cải thiện doanh số bán hàng.

Hiểu nguyên nhân của sự tăng trưởng nhanh chóng và cách doanh nghiệp của bạn nên ứng phó với các vấn đề về dòng tiền, nhân viên và việc thay đổi cơ sở.

Thực hiện thay đổi trong doanh nghiệp của bạn

Tìm hiểu cách xoay vòng hoặc điều chỉnh doanh nghiệp của bạn để đáp ứng với thay đổi bằng cách sử dụng quy trình từng bước và mẫu.

Đọc cách thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp, bao gồm cách chuyển đổi mô hình kinh doanh, hoạt động và quy trình để thúc đẩy thành công của bạn.

Trở thành doanh nghiệp sáng tạo

Tìm hiểu cách đổi mới có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cách trở thành một doanh nghiệp đổi mới và cách thúc đẩy đổi mới trong tổ chức.

Là một doanh nhân

Tìm hiểu về những đặc điểm cá nhân và kỹ năng kinh doanh mà bạn cần để trở thành một doanh nhân thành đạt.

Khám phá cách chiến lược nghiên cứu và phát triển (R&D) có thể cải thiện hoạt động kinh doanh.

Tìm hiểu quy trình phát triển sản phẩm mới cho doanh nghiệp, bao gồm cách tạo và đánh giá các khái niệm cũng như thử nghiệm nguyên mẫu.