Menu

Bán hoặc đóng cửa doanh nghiệp

Những điều cần xem xét khi thoát khỏi doanh nghiệp của bạn

Nếu bạn đang nghĩ đến việc đóng cửa, rời bỏ hoặc bán doanh nghiệp của mình, thì có rất nhiều điều cần tính đến.

Trong phần này, bạn có thể tìm thấy thông tin về:

  • lựa chọn thay thế để xem xét trước khi bạn đưa ra quyết định cuối cùng của bạn
  • nhận được kết quả tốt nhất từ ​​​​chiến lược bạn chọn.

Tài nguyên, hỗ trợ và các lựa chọn thay thế bạn có thể xem xét trước khi quyết định rời khỏi doanh nghiệp của mình.

Bạn có thể làm gì trước khi bán doanh nghiệp của mình để giúp việc bán hàng dễ dàng và thành công hơn.

Hiểu quy trình định giá doanh nghiệp để hướng dẫn các quyết định của bạn.

Truyền công việc kinh doanh cho người kế nhiệm

Sử dụng quy trình để lập kế hoạch bàn giao doanh nghiệp của bạn cho người kế nhiệm.

Các hướng dẫn, mẹo và tài nguyên để đáp ứng các nghĩa vụ của bạn và đạt được kết quả tốt nhất khi đóng cửa doanh nghiệp của bạn.