Menu

Tài Liệu Thiết Kế Và Ấn Bản Hướng Dẫn của The Wasington Post

Tài liệu Hướng dẫn và các thông số kỹ thuật cần thiết của Website, được Washington Post phát hành.

Nó là tài liệu mang giá trị tham khảo và học hỏi tốt vì The Washington Post là một trong những top đầu tiên phong về báo chí (đặc biệt sự thay đổi môi trường internet).

  • Tài liệu mang đến góc nhìn về thiết kế cho ngành báo chí (Từ các thông số như size chữ, màu sắc,… đến các gợi ý về từ ngữ dễ hiểu, các vấn đề về văn bản thay thế, liên kết,…
  • Tài liệu rõ ràng mang nhiều nguồn thông tin hơn cho người làm SEO. Nó là các thông số kỹ thuật, các vấn đề gợi mở sâu sắc hơn. Đặc biệt, yếu tố thiết kế ảnh hưởng đến SEO như thế nào. Nguồn tài liệu có độ chính xác cao và rõ ràng.
  • Nó cũng là tham khảo khá hay cho các tài liệu nội bộ công ty, để làm bản Sách Trắng hoặc tài liệu hướng dẫn cho nhân viên tương lai.

Nên nhớ, đây là bản lược dịch từ nguồn chia sẽ của Washington Post.

Nguyên Tắc Cơ Sở

Nguyên tắc thiết kế và kỹ thuật cơ sở
Các thông số kỹ thuật cơ sở

Khả năng tiếp cận người dùng

Checklist chất lượng kỹ thuật
Quy tắc viết văn bản thay thế (Thẻ Alt)
Nguyên tắc ngôn ngữ đơn giản
Nguyên tắc kích thước văn bản, font

Tài liệu bổ sung liên quan khác

Affordances trong thiết kế UX
Hướng dẫn viết văn bản thay thế cho dữ liệu trực quan
Thực tiễn về SEO