Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/do-luong-tien-do-thanh-cong-cua-ke-hoach-ke-nhiem/

Đo lường tiến độ thành công của kế hoạch kế nhiệm

Đo lường tiến độ thành công của kế hoạch kế nhiệm

Một bước quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong Lập kế hoạch Kế nhiệm là đo lường mức độ thành công của kế hoạch kế nhiệm của bạn. Mẫu Thẻ điểm Tiến bộ Tài năng cho phép bạn xem xét kết quả của kế hoạch kế nhiệm của mình qua một số chỉ số quan trọng.

Phiếu ghi điểm sẽ giúp bạn chứng minh giá trị của kế hoạch kế nhiệm của bạn trên cơ sở liên tục. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng chứng minh ngân sách của mình, yêu cầu tăng ngân sách hoặc nhận được sự ủng hộ từ các giám đốc điều hành ở các lĩnh vực khác. Để tận dụng tối đa Thẻ điểm Tiến bộ Tài năng, điều quan trọng là phải xem xét cả những gì cần đo lường và khi nào.

Mẫu đo lường tiến độ thành công của kế hoạch kế nhiệm

Lợi ích của Thẻ điểm Tiến bộ Tài năng

Tại sao sử dụng mẫu này? Phiếu ghi điểm tiến bộ của nhân tài là công cụ thiết thực mà bạn có thể sử dụng để đảm bảo kế hoạch kế nhiệm của mình đang đi đúng hướng. Lợi ích của việc sử dụng thẻ điểm tiến bộ tài năng bao gồm:

 • Đồng ý về các số liệu chính mà công ty của bạn sử dụng để đo lường thành công
 • Tài liệu hóa các số liệu chính để thành công
 • Tạo điều kiện đo lường thường xuyên và ghi lại các số liệu thành công
 • Khả năng xác định xu hướng theo thời gian
 • Khả năng đo lường lợi tức đầu tư (ROI)
 • Dữ liệu có thể được sử dụng để giao tiếp thành công
 • Các chỉ số tiến bộ khách quan (rất tạo động lực cho nhân viên)
 • Các dấu hiệu ban đầu khi phát triển không hiệu quả (nghĩa là không thấy tiến triển)

Tận dụng tối đa Thẻ điểm của bạn

Để tận dụng tối đa Thẻ điểm Tiến bộ Tài năng, điều quan trọng là phải xem xét cả những gì cần đo lường và khi nào.

1. Xác định các chỉ số thành công có liên quan

Việc đo lường các chỉ số thành công dành riêng cho tổ chức của bạn sẽ giúp làm cho Thẻ điểm Tiến bộ Tài năng phù hợp nhất có thể. Tìm cách để thêm các con số khách quan, ấn tượng, chẳng hạn như tiết kiệm tiền hoặc ngăn chặn sự chậm trễ về thời gian.

Trong mẫu Talent Progress Scorecard, bạn sẽ thấy một số chỉ số cơ bản mà chúng tôi khuyến nghị như:

 • Tỷ lệ các vị trí quan trọng được tuyển dụng nội bộ
 • Thời gian trung bình mà những người có tiềm năng cao dành cho cùng một vai trò
 • Số năm trung bình cho đến khi ứng viên kế nhiệm sẵn sàng chuyển sang vị trí mới.

Đây có thể là một nơi khởi đầu tuyệt vời, nhưng đừng cảm thấy bị hạn chế bởi các đề xuất của chúng tôi. Tùy chỉnh Thẻ điểm Tiến bộ Tài năng để đo lường điều gì là quan trọng nhất đối với tổ chức của bạn.

2. Thường xuyên xem xét các Chỉ số Thành công

Ở mức tối thiểu, Thẻ điểm Tiến bộ Tài năng của bạn phải được cập nhật 6 tháng một lần. Theo dõi tiến độ và thường xuyên chia sẻ kết quả với các bên liên quan chính thể hiện giá trị của kế hoạch kế nhiệm của bạn và luôn ghi nhớ tầm quan trọng của nó.

Đo lường và truyền đạt tiến độ kế hoạch kế nhiệm của bạn sớm và thường xuyên sẽ đảm bảo bạn có được các nguồn lực và cam kết điều hành cần thiết cho một sáng kiến lập kế hoạch thành công. Ngay cả khi bạn chỉ theo dõi một số liệu, hãy tập thói quen ghi lại số liệu đó và đính kèm giá trị đồng đô la nếu có thể. Tạo Thẻ điểm Tiến bộ Tài năng của bạn sớm, và theo thời gian, bạn sẽ có thể thể hiện sự tiến bộ qua từng năm.

Bổ sung để nâng cao thêm cho hồ sơ

Dưới đây là một vài gợi ý bổ sung để tăng cường quy trình:

 1. Xác định các chỉ số thành công có liên quan:
 • Cân nhắc kết hợp các chỉ số định tính bên cạnh các chỉ số định lượng. Mặc dù các con số khách quan là có giá trị, nhưng các chỉ số định tính như phản hồi của nhân viên, mức độ tương tác hoặc sự hài lòng của ứng viên kế nhiệm có thể mang lại cái nhìn toàn diện hơn về thành công.
 • Căn chỉnh các chỉ số với các mục tiêu và mục tiêu chiến lược của tổ chức bạn. Ví dụ: nếu tổ chức của bạn có mục tiêu tăng cường sự đa dạng trong các vị trí lãnh đạo, thì bạn có thể đưa các chỉ số liên quan đến đại diện cho sự đa dạng vào quy trình kế nhiệm.
 • Liên tục đánh giá và tinh chỉnh các chỉ số dựa trên nhu cầu và ưu tiên phát triển của tổ chức bạn. Hãy cởi mở để điều chỉnh và bổ sung các chỉ số mới khi chương trình lập kế hoạch kế nhiệm của bạn hoàn thiện.
 1. Thường xuyên xem xét các chỉ số thành công:
 • Ngoài việc cập nhật thường xuyên sáu tháng một lần, hãy cân nhắc tiến hành đánh giá chuyên sâu hơn tại các mốc quan trọng hoặc khi có những thay đổi quan trọng trong tổ chức, chẳng hạn như chuyển đổi lãnh đạo, tái cấu trúc tổ chức hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh.
 • Thu hút các bên liên quan chính, bao gồm giám đốc điều hành và lãnh đạo nhân sự, tham gia vào quá trình xem xét. Thu hút phản hồi và thông tin chi tiết của họ để đảm bảo rằng thẻ điểm phản ánh quan điểm của họ và phù hợp với mong đợi của họ.
 • Sử dụng phiếu ghi điểm như một công cụ để cải tiến và học tập liên tục. Phân tích các xu hướng và mẫu trong dữ liệu để xác định các lĩnh vực sức mạnh và các lĩnh vực cần chú ý. Tận dụng những hiểu biết sâu sắc này để tinh chỉnh các chiến lược và biện pháp can thiệp lập kế hoạch kế nhiệm của bạn.
 1. Giao tiếp và ủng hộ quyết định:
 • Khi chia sẻ kết quả của Thẻ điểm Tiến bộ Nhân tài, hãy làm nổi bật tác động và giá trị của kế hoạch kế nhiệm đối với kết quả chung của tổ chức. Kết nối các chỉ số thành công với các số liệu kinh doanh như tăng tỷ lệ giữ chân nhân viên, cải thiện hiệu suất hoặc nâng cao khả năng lãnh đạo.
 • Điều chỉnh thông tin liên lạc của bạn với các bên liên quan khác nhau, nhấn mạnh các khía cạnh phù hợp nhất với họ. Các giám đốc điều hành có thể quan tâm đến việc tiết kiệm tài chính hoặc phát triển hệ thống lãnh đạo mạnh mẽ, trong khi các chuyên gia nhân sự có thể tập trung vào sự gắn kết của nhân viên hoặc sự di chuyển của nhân tài.
 • Cân nhắc sử dụng các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu như đồ thị, biểu đồ hoặc bảng điều khiển để trình bày kết quả ở định dạng trực quan hấp dẫn và dễ hiểu.

Nhìn chung, cách tiếp cận của bạn để đo lường tiến độ lập kế hoạch kế nhiệm là vững chắc. Bằng cách tùy chỉnh các chỉ số, thường xuyên xem xét tiến độ và truyền đạt kết quả một cách hiệu quả, bạn có thể chứng minh giá trị của kế hoạch kế nhiệm và nhận được sự hỗ trợ liên tục từ các bên liên quan chính.

Facebook
Twitter
LinkedIn