Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/mau-khao-sat-de-cu-ung-vien-ke-nhiem/

Mẫu khảo sát đề cử ứng viên kế nhiệm

Mẫu khảo sát đề cử ứng viên kế nhiệm

Mẫu khảo sát đề cử người kế nhiệm là một công cụ đơn giản có thể được sử dụng để xác định những ứng cử viên nào sẽ được xem xét để kế nhiệm các vai trò quan trọng mà bạn đã xác định trong Giai đoạn 1 của quy trình lập kế hoạch kế nhiệm. Hãy coi bước này giống như kiểm kê tài năng sẵn có của bạn.

Chúng tôi khuyên bạn nên hoàn thành Mẫu Khảo sát Đề cử Kế nhiệm cho tất cả nhân viên có liên quan đến vai trò quan trọng mà bạn đang lên kế hoạch, không chỉ các ứng cử viên kế nhiệm hàng đầu.

Cân nhắc việc tìm kiếm các ứng cử viên kế vị ngoài khu vực chức năng của bạn cho các nhóm và bộ phận khác để xem liệu nhân viên ở một khu vực khác có thể là ứng cử viên kế nhiệm tốt hay không.

Mẫu đề cử ứng viên kế nhiệm

Cách sử dụng Mẫu khảo sát đề cử kế nhiệm

Khảo sát Đề cử Kế nhiệm yêu cầu bạn cho biết tên của ứng viên và vai trò mà họ đang được xem xét. Sau đó, đánh giá từng ứng cử viên kế nhiệm:

1. Ghi rõ Họ tên và Vị trí của Ứng viên

Bảng câu hỏi Đề cử Kế nhiệm yêu cầu bạn cho biết tên của ứng viên và vai trò mà họ đang được xem xét. Một lần nữa, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện bài tập này cho tất cả các ứng cử viên có liên quan, không chỉ các ứng cử viên kế nhiệm hàng đầu.

2. Đánh giá mức độ tự tin của bạn về khả năng thực hiện của ứng viên kế vị

Đánh giá mức độ tự tin của bạn rằng ứng viên kế vị sẽ có thể thực hiện thành công vai trò mà họ đang được xem xét. Xếp hạng sẽ từ không tự tin chút nào đến rất tự tin.

3. Đánh giá mức độ sẵn sàng của ứng viên kế vị cho vai trò

Dựa trên hiểu biết của bạn về ứng viên kế nhiệm, hãy đánh giá xem bạn nghĩ sẽ mất bao lâu cho đến khi họ sẵn sàng chuyển sang vị trí này. Xếp hạng sẽ từ “sẵn sàng ngay bây giờ” đến “không bao giờ sẵn sàng”.

Thu thập đầu vào từ nhiều nguồn

Khi hoàn thành Khảo sát đề cử người kế vị, điều quan trọng là phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn, bao gồm cả người đương nhiệm hiện tại trong vai trò, nhóm cố vấn quản lý cấp cao và kế nhiệm, cũng như các nhà lãnh đạo, đồng nghiệp và cấp dưới trực tiếp của ứng viên.

Bạn có thể ghi lại bất kỳ thông tin liên quan nào trong hộp nhận xét để thêm ngữ cảnh cho đánh giá của mình. Khi bạn đã hoàn thành Khảo sát đề cử cho tất cả các ứng viên kế nhiệm tiềm năng, bạn có thể tổng hợp kết quả và thảo luận về xếp hạng với nhóm kế nhiệm của mình.

Cần có sự thống nhất chung giữa nhóm về tiềm năng và sự sẵn sàng của từng ứng viên. Cuộc thảo luận này sẽ giúp bạn trong giai đoạn tiếp theo của việc lập kế hoạch kế nhiệm, xây dựng Băng ghế kế nhiệm của bạn.

Bổ sung tiềm năng để tăng cường mẫu đề cử

Một số yếu tố chính là bổ sung nâng cao tiềm năng cho hồ sơ:

  • Kỳ vọng về hiệu suất: Bao gồm các kỳ vọng về hiệu suất rõ ràng cho vai trò, phác thảo các mục tiêu, chỉ tiêu và các chỉ số hiệu suất chính (KPI) xác định thành công ở vị trí đó.
  • Năng lực hành vi: Ngoài các năng lực hiện tại, hãy xem xét bao gồm các năng lực hành vi cần thiết để thành công trong vai trò này. Chúng có thể bao gồm phẩm chất lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc theo nhóm.
  • Cơ hội phát triển: Xác định các lĩnh vực phát triển tiềm năng cho vai trò và vạch ra các cơ hội để phát triển và cải thiện. Điều này có thể bao gồm các chương trình đào tạo cụ thể, cố vấn, huấn luyện hoặc luân chuyển công việc có thể giúp các cá nhân phát triển các kỹ năng và năng lực cần thiết.
  • Các yếu tố sẵn sàng cho người kế nhiệm: Đánh giá và ghi lại các yếu tố sẵn sàng cho những người kế nhiệm tiềm năng, chẳng hạn như lịch sử hoạt động, tiềm năng phát triển, sự sẵn sàng cho vai trò và mọi nhu cầu phát triển của họ.
  • Sự phù hợp về văn hóa: Coi sự phù hợp về văn hóa là một khía cạnh quan trọng để thành công trong vai trò này. Phác thảo các giá trị, hành vi và kỳ vọng về văn hóa phù hợp với văn hóa của tổ chức và cần được thể hiện bởi các cá nhân trong vai trò này.
  • Sự đa dạng của nhóm kế nhiệm: Đảm bảo rằng quy trình lập kế hoạch kế nhiệm có tính đến các mục tiêu đa dạng và hòa nhập. Bao gồm việc tập trung vào việc xây dựng một nhóm người kế nhiệm đa dạng để hỗ trợ hệ thống lãnh đạo đại diện và toàn diện hơn.

Hãy nhớ rằng, hồ sơ thành công phải được xem xét và cập nhật định kỳ để phản ánh mọi thay đổi về yêu cầu vai trò, nhu cầu kinh doanh hoặc ưu tiên chiến lược.

Ngoài ra, bạn nên tùy chỉnh dựa trên các yêu cầu riêng của tổ chức và năng lực theo ngành cụ thể.

Facebook
Twitter
LinkedIn