Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/mau-ho-so-ung-vien/

Mẫu hồ sơ ứng viên

Mẫu hồ sơ ứng viên

Một phần của giai đoạn Đánh giá Nhu cầu Phát triển là tạo Hồ sơ Ứng viên. Mẫu Hồ sơ Ứng viên được thiết kế để xác định khoảng cách giữa các yêu cầu đối với một vai trò và ứng viên đang được phát triển cho vị trí đó. Điều này sẽ cho phép công ty của bạn đánh giá tốt nhất các nhu cầu phát triển và cung cấp các cơ hội phát triển cho từng cá nhân khi thích hợp.

Cách tạo hồ sơ ứng viên

Bắt đầu với một vị trí tiêu cự duy nhất. Lưu ý, bạn có thể có nhiều Hồ sơ ứng viên cho một vị trí, vì Băng ghế kế nhiệm của bạn có thể cho thấy rằng công ty của bạn có nhiều ứng viên có thể phù hợp với vai trò này một ngày nào đó.

Đây nên được coi là tài sản và là dấu hiệu của một kế hoạch kế nhiệm hiệu quả. Luôn chỉ ra vị trí, bao gồm cả người đương nhiệm hiện tại và mức độ khẩn cấp cần thay thế, dọc theo đầu bảng tính hồ sơ ứng viên.

Mẫu hồ sơ ứng viên

Lợi ích của hồ sơ ứng viên

Hồ sơ ứng viên là bản sao của hồ sơ thành công; cả hai đều quan trọng. Hồ sơ thành công cho bạn biết bạn cần gì (tức là ở ứng viên lý tưởng), trong khi hồ sơ ứng viên cho bạn biết bạn có gì (tức là ở ứng viên hiện tại).

Điều này cho phép bạn soạn thảo các kế hoạch phát triển cá nhân sẽ giúp bạn thu hẹp khoảng cách và chuẩn bị cho những người kế nhiệm thành công. Các lợi ích khác của việc sử dụng hồ sơ ứng viên bao gồm:

 • Một bản tóm tắt cập nhật về sự sẵn sàng của ứng viên cho vị trí kế nhiệm
 • Hồ sơ về các khoảng cách đánh giá của ứng viên (ví dụ: mục tiêu phát triển)
 • Tóm tắt về trình độ học vấn, kinh nghiệm và vị trí hiện tại của ứng viên
 • Danh sách kiểm tra các tiêu chí của vị trí kế nhiệm mà ứng viên đáp ứng và chưa đáp ứng
 • Một nơi để ghi lại sự thay đổi trong quá trình nỗ lực phát triển
 • Ảnh chụp nhanh hiện tại về quá trình phát triển ứng viên

1. Ghi lại nhân khẩu học

Bắt đầu bằng cách ghi lại thông tin nhân khẩu học của ứng cử viên kế vị và vị trí hiện tại của họ. Liệt kê trình độ học vấn và kinh nghiệm liên quan của họ.

2. Liệt kê Tiêu chí Vị trí

Liệt kê các tiêu chí cần thiết cho vị trí đầu mối. Sử dụng mô tả công việc và thông tin có trong Hồ sơ thành công của vai trò để bao gồm:

 • Trình độ học vấn cần thiết
 • Kinh nghiệm cần thiết
 • Các kỹ năng có giá trị
 • Nhiệm vụ và trách nhiệm của vai trò.

3. Xác định các khoảng trống trong yêu cầu hiện tại

Sử dụng các bài đánh giá để đo lường các kỹ năng lãnh đạo và cơ hội phát triển của các ứng viên kế nhiệm. So sánh những kết quả này với Hồ sơ thành công cho vai trò mà họ đang được xem xét và liệt kê những khoảng cách giữa các kỹ năng hiện tại của họ và các yêu cầu để thành công trong công việc.

Đối với Hồ sơ thành công, chúng tôi khuyên bạn nên liệt kê cả những kỹ năng cần thiết cho vai trò đầu mối, cũng như những kỹ năng cần thiết để trở thành thành viên thành công của nhóm lãnh đạo cấp cao.

4. Dự đoán khoảng cách yêu cầu trong tương lai

Cũng giống như các yêu cầu hiện tại, hãy xem xét các đặc điểm tiềm năng cần thiết cho vai trò đầu mối và đánh giá bất kỳ lỗ hổng nào trong kỹ năng của ứng viên. Liệt kê những điều này cho vai trò đầu mối và cho các nhiệm vụ khác, chẳng hạn như tham gia vào nhóm quản lý cấp cao.

Sử dụng hồ sơ ứng viên để đánh giá nhu cầu phát triển

Hồ sơ Ứng viên phải là cơ sở cho Kế hoạch Phát triển Cá nhân của ứng viên, kế hoạch này sẽ giúp đào tạo nhân tài của bạn để đáp ứng nhu cầu của vai trò trong tương lai của họ. Hãy nhớ xem lại trang này ít nhất 2 lần một năm để xem xét tiến trình của ứng viên và xác định nhu cầu đào tạo và phát triển trong tương lai.

Sử dụng hồ sơ ứng viên để đánh giá nhu cầu phát triển

Hồ sơ ứng viên là một công cụ làm nổi bật và theo dõi khoảng cách giữa vị trí hiện tại của ứng viên và vị trí họ cần để chuyển sang vai trò tương lai.

Mẫu Hồ sơ ứng viên sẽ giúp bạn tạo cơ sở cho kế hoạch phát triển ứng viên kế nhiệm để đảm bảo họ sẽ thành công trong vai trò tương lai. Sử dụng mẫu cũng giúp bạn chuẩn hóa thông tin và tài liệu của mình trên các vai trò và bộ phận khác nhau.

Bổ sung để nâng cao thêm cho hồ sơ

Cách tiếp cận của bạn để thiết lập hồ sơ ứng viên là toàn diện và bao gồm các khía cạnh quan trọng. Dưới đây là một số gợi ý và cân nhắc bổ sung cho mỗi bước:

 1. Ghi lại nhân khẩu học:
 • Ngoài trình độ học vấn và kinh nghiệm, hãy cân nhắc đưa vào các thông tin liên quan khác như chứng chỉ, liên kết chuyên môn và bất kỳ thành tích hoặc giải thưởng đáng chú ý nào.
 • Nếu có thể, hãy bao gồm trình độ ngôn ngữ, kinh nghiệm quốc tế hoặc các bằng cấp chuyên môn khác có thể liên quan đến vị trí kế nhiệm.
 1. Liệt kê các tiêu chí vị trí:
 • Đảm bảo rằng các tiêu chí vị trí được liệt kê phù hợp chặt chẽ với Hồ sơ thành công và mô tả công việc cho vị trí kế nhiệm.
 • Cân nhắc chia nhỏ các tiêu chí thành các danh mục phụ để tổ chức tốt hơn và rõ ràng hơn. Ví dụ: tách “kinh nghiệm cần thiết” khỏi “kỹ năng có giá trị” để phân biệt rõ ràng hơn.
 1. Xác định các khoảng trống yêu cầu hiện tại:
 • Chỉ định các đánh giá hoặc phương pháp được sử dụng để đo lường các kỹ năng lãnh đạo và cơ hội phát triển. Điều này có thể bao gồm đánh giá hiệu suất, phản hồi 360 độ, đánh giá năng lực hoặc đánh giá kỹ năng cụ thể.
 • Chỉ rõ những kỹ năng hoặc năng lực cụ thể mà ứng viên còn thiếu sót và đưa ra lời giải thích ngắn gọn về những thiếu sót đã được xác định.
 • Cân nhắc đưa ra các khuyến nghị hoặc đề xuất cho các hoạt động phát triển có thể giúp giải quyết các khoảng trống đã xác định.
 1. Dự đoán khoảng cách yêu cầu trong tương lai:
 • Hãy suy nghĩ xa hơn vai trò kế nhiệm ngay lập tức và xem xét nhu cầu lãnh đạo và tổ chức rộng lớn hơn. Xác định các đặc điểm hoặc kỹ năng bổ sung có thể ngày càng trở nên quan trọng đối với thành công trong tương lai trong vai trò này.
 • Điều chỉnh các khoảng trống yêu cầu dự kiến ​​trong tương lai với định hướng chiến lược của tổ chức và bất kỳ thay đổi dự kiến ​​nào của ngành hoặc thị trường.
 • Nếu có thể, hãy đưa ra gợi ý về các cơ hội phát triển tiềm năng hoặc nguồn lực có thể giúp ứng viên thu hẹp khoảng cách yêu cầu trong tương lai.

Nhìn chung, cách tiếp cận của bạn là kỹ lưỡng và bao gồm các khía cạnh chính của việc thiết lập hồ sơ ứng viên. Chỉ cần đảm bảo rằng thông tin rõ ràng, ngắn gọn và phù hợp với mục tiêu lập kế hoạch kế nhiệm của tổ chức. Thường xuyên cập nhật và xem xét hồ sơ để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong quá trình phát triển ứng viên và phát triển nhu cầu của tổ chức.

Facebook
Twitter
LinkedIn