Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/muc-tieu-dai-han-ngan-han-va-kpi/

Mục tiêu dài hạn, ngắn hạn và KPI

Mục tiêu dài hạn, ngắn hạn và KPI

Đặt mục tiêu và các chỉ số hiệu suất chính (KPI) trong giai đoạn khởi động và tăng trưởng sẽ giúp bạn đánh giá mức độ hiệu quả của doanh nghiệp và đo lường thành công của bạn. Nếu một doanh nghiệp không có mục tiêu cụ thể, nó có khả năng mất phương hướng hoặc thậm chí suy tàn.

Hiểu mục tiêu và KPI

Là chủ doanh nghiệp, bạn cần hiểu các chiến lược và quy trình thiết lập, thực hiện và xem xét các mục tiêu và KPI.

Tìm hiểu về các loại mục tiêu kinh doanh được sử dụng để đo lường hiệu suất của bạn bên dưới.

Mục tiêu ngắn hạn là điều bạn muốn đạt được tương đối sớm, từ những mục tiêu nhỏ và có thể đạt được hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm.

Trong lập kế hoạch kinh doanh, điều này thường được ấn định từ tháng 7 đến tháng 6 của năm tài chính hoặc quý kinh doanh, trùng với việc lập kế hoạch tài chính cho chu kỳ kinh doanh.

Đây là những mục tiêu bạn muốn đạt được trong vài năm tới trong tương lai của doanh nghiệp. Một mục tiêu thực tế thường là 2–5 năm; một khoảng thời gian dài hơn có thể được coi là nhìn xa trông rộng hơn.

Các mục tiêu dài hạn đòi hỏi nhiều thời gian và kế hoạch chiến lược hơn, đồng thời chúng cũng có thể được phân chia thành các mục tiêu hoặc giai đoạn ngắn hạn để giúp đạt được chúng.

KPIs là giá trị đo lường thể hiện mức độ hiệu quả của doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đối với các mục tiêu trọng yếu.

Các mục tiêu và KPI cần phải đạt được, có liên quan và có thể thay đổi theo những thay đổi đối với thị trường hoặc hiệu quả kinh doanh.

Các mốc quan trọng là những thành tựu quan trọng cần thiết để đạt được một mục tiêu. Đây là những nhiệm vụ cụ thể được đặt dọc theo dòng thời gian của mục tiêu để theo dõi và đo lường tiến độ.

Ví dụ: mục tiêu kinh doanh của bạn có thể là tăng số lượng sản phẩm được cung cấp, do đó, một cột mốc quan trọng có thể là:

 • ký hợp đồng với nhà cung cấp cho dòng sản phẩm mới sẽ được bán
 • có được một khoản vay từ ngân hàng để mua thiết bị cần thiết để sản xuất một sản phẩm mới.

Đặt mục tiêu ngắn hạn và dài hạn

Thiết lập mục tiêu cung cấp trọng tâm cho doanh nghiệp để đạt được kế hoạch và định hướng phát triển.

Mục tiêu giúp:

 • thiết lập những gì doanh nghiệp của bạn sẽ cần đạt được trong một năm tài chính hoặc năm dương lịch
 • xác định sự tăng trưởng và định hướng kinh doanh của bạn trong ngắn hạn và dài hạn
 • theo kịp với đối thủ cạnh tranh của bạn
 • giải thích rõ ràng những kỳ vọng cho nhân viên
 • quản lý thời gian và căng thẳng của bạn bằng cách đặt ra những kỳ vọng thực tế và có thể đạt được.

Đặt mục tiêu có thể bao gồm từ mục tiêu kinh doanh hoạt động và tài chính đến mục tiêu của nhóm và cá nhân nhân viên, và đó là một cách hiệu quả để khuyến khích tinh thần đồng đội và gắn kết nhóm

Những ví dụ bao gồm:

 • thiết lập các trang truyền thông xã hội kinh doanh
 • giới thiệu takeaway tại nhà hàng của bạn
 • tái sử dụng một thiết bị cũ
 • tuyển dụng một nhân viên khác
 • thay đổi nguồn cung cấp hiện tại của bạn sang các nguồn thay thế bền vững hơn (ví dụ: chất thải dùng một lần thành chất thải có thể phân hủy)
 • một chiến dịch tiếp thị cho Giáng sinh.

Những ví dụ bao gồm:

 • mở thêm cửa hàng tại 3 địa điểm mới
 • xuất khẩu ra thị trường quốc tế
 • giới thiệu các sản phẩm không chứa gluten và thuần chay cho phạm vi của bạn
 • mua một thiết bị lớn và đắt tiền để sản xuất một sản phẩm mới nhanh hơn
 • thay đổi tất cả các nguồn năng lượng sang các công nghệ tái tạo
 • thêm một người quản lý cấp cao để giải phóng bạn làm việc để phát triển kinh doanh
 • giành được một khoản trợ cấp hoặc đấu thầu lớn.
Đặt mục tiêu SMART
Khi thiết lập mục tiêu, mỗi mục tiêu phải THÔNG MINH—đây là từ viết tắt để đảm bảo mỗi mục tiêu là:
 • Specific
 • Measurable
 • Achievable
 • Relevant
 • Time dependent.
Mục tiêu SMART có thể được viết theo cách bao gồm tất cả các thành phần của nó.

Bạn sẽ đào tạo 3 nhân viên của mình về các kỹ thuật bán hàng (cụ thể) để họ sẽ bán được ít nhất 90% số lượng quà tặng trong Ngày của Mẹ (có thể đo lường được).

Nó sẽ được giao bởi Công ty Sell Well chuyên bán lẻ quà tặng (có thể đạt được và có liên quan) vào tháng 3 vào sáng thứ Hai từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa (tùy thuộc vào thời gian).

Bạn sẽ thuê một nhà kho ở Townsville (cụ thể) với giá dưới 80.000 đô la mỗi năm (có thể đo lường được) bằng cách sử dụng khoản đầu tư của bạn và hai đối tác (có thể đạt được) để có đủ không gian sản xuất và lưu trữ tủ cho nhà bếp mới (có liên quan) vào cuối năm 2024 ( phụ thuộc vào thời gian).

Thực hiện mục tiêu bằng hành động rõ ràng

Cùng với việc đặt ra các mục tiêu, bạn cần có các kế hoạch khả thi có thể đạt được.

Khi thực hiện các mục tiêu, điều quan trọng là phải:

 • truyền đạt các mục tiêu với nhân viên và cố vấn kinh doanh
 • biết và hiểu rủi ro của bạn
 • xác định bất kỳ rào cản hoặc phức tạp
 • chuẩn bị tài nguyên bạn có thể cần
 • có chiến lược và quy trình tại chỗ
 • ghi lại các mốc thời gian khi mỗi mục tiêu cần đạt được
 • lên lịch các mốc quan trọng của bạn
 • đánh giá họ so với đối thủ cạnh tranh của bạn
 • ưu tiên và phân công nhiệm vụ
 • thường xuyên xem xét tiến độ
 • xác nhận rằng họ đã được đáp ứng vào ngày đáo hạn và xem xét và lên lịch lại nếu không.

Việc thực hiện các mục tiêu có thể cần được thực hiện theo từng giai đoạn tùy thuộc vào kết quả bạn muốn đạt được và bạn nên sử dụng các mục tiêu nhỏ để đóng góp cho các mục tiêu dài hạn.

Thiết lập và triển khai KPI

Bằng cách đặt KPI, bạn và nhân viên của bạn sẽ biết khi nào bạn đã đạt được các bước trên con đường hoàn thành mục tiêu của mình.

Kế hoạch kinh doanhkế hoạch tiếp thị của bạn cần KPI để đo lường cách bạn đạt được mục tiêu hiệu suất hoặc mục tiêu theo thời gian.

Khi đặt KPI, hãy xác định cách bạn sẽ biết mình đã đạt được từng bước. Vì KPI là định danh chính của tiến độ nên điều này có thể đơn giản như báo cáo thường xuyên (hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng) về chỉ số KPI hoặc sử dụng danh sách kiểm tra để theo dõi thành tích.

KPI Mẫu
 • Cần đạt được mục tiêu bán hàng mỗi tuần để đạt được mục tiêu lợi nhuận ròng trong tháng
 • Số lượng khách hàng quay lại mỗi tháng, để chỉ ra sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng
 • Số lượt giới thiệu mỗi tháng, để giảm ngân sách tiếp thị khách hàng mới
 • Số cuộc gọi sau một chiến dịch quảng cáo trên radio
 • Số lượng khách hàng tham dự hội thảo hoặc chương trình
 • Tỷ lệ trả lại và khiếu nại trong mỗi quý
 • Tỷ lệ chuyển đổi cho một chiến dịch tiếp thị xã hội
 • Số lượng cuộc gọi ngẫu nhiên được thực hiện mỗi ngày
 • Các mốc quan trọng đạt được trong thời gian
 • Các tỷ lệ tài chính hiện tại hoặc nhanh chóng
 • Sự cố thiết bị mỗi quý
 • Nhân viên sử dụng quy trình hoặc thủ tục mới

Xem lại mục tiêu của bạn

Xem xét và theo dõi các mục tiêu là không thể thiếu để đạt được chúng và nên được thực hiện:

 • một khi mục tiêu đã đạt được
 • khi một cột mốc đã đạt được
 • nếu một mục tiêu chưa đạt được bởi một cột mốc
 • nếu mục tiêu có khả năng sẽ không được hoàn thành.

Biết được trạng thái của các mục tiêu sẽ giúp các mục tiêu đi đúng hướng hoặc cho phép bạn có thời gian sửa đổi chúng để có thể đạt được trở lại.

Làm việc với những người cố vấn có thể giúp bạn xem xét và đặt mục tiêu mới.

Đánh giá KPI

Việc theo dõi KPI nên được thực hiện thường xuyên tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh của bạn (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm) vì chúng là các chỉ số cho thấy doanh nghiệp của bạn đang hoạt động như thế nào hoặc đang tiến tới các mục tiêu của bạn.

Các mục tiêu nên được ghi lại trong kế hoạch kinh doanh và tiếp thị của bạn, có thể bao gồm:

 • cải thiện các quy trình của bạn để giảm lỗi và trả lại
 • cải thiện phương tiện truyền thông xã hội của bạn và các kênh quảng cáo khác
 • khuyến mãi bán hàng để giảm mức tồn kho cũ của bạn
 • đào tạo nhân viên để đạt được trình độ chính thức nhất quán
 • cải thiện và cập nhật phần mềm và công cụ kỹ thuật số—hãy thực hiện kiểm tra sức khỏe kỹ thuật số của chúng tôi.

Ngoài ra, hãy xem xét KPI như một phần của đánh giá hiệu suất của nhân viên, nhưng hãy đảm bảo lưu giữ hồ sơ và tài liệu chính xác.

Cộng tác với nhân viên, cố vấn kinh doanh và cố vấn có thể giúp bạn xác định KPI cần thiết để đạt được mục tiêu của mình.

Facebook
Twitter
LinkedIn