Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/gia-tri-kinh-doanh/

Related Posts

Giá trị kinh doanh của doanh nghiệp

Giá trị kinh doanh của doanh nghiệp

Giá trị kinh doanh là những khái niệm hướng dẫn doanh nghiệp của bạn.

Các giá trị kinh doanh có thể giúp bạn đưa ra quyết định, thúc đẩy văn hóa làm việc theo nhóm và cộng tác cũng như tạo ra một môi trường làm việc tích cực.

Các loại giá trị kinh doanh

Có 3 loại giá trị kinh doanh chính – nguyên tắc, niềm tin và tiêu chuẩn hành vi.

Nguyên tắc là những khái niệm, mà bạn tin là nền tảng cho doanh nghiệp của bạn và sự thành công của nó. Ví dụ như:

 • Hành động với tính toàn vẹn
 • Chịu trách nhiệm
 • Tìm kiếm sự xuất sắc
 • Phần thưởng hợp tác
 • Đổi mới
 • Được tôn trọng

Niềm tin và thái độ là những quan điểm mà bạn cho là đúng và ảnh hưởng đến hành động của bạn.

Chúng có thể liên quan đến cách mọi người nên cư xử, cách người quản lý nên hành động, cách thức thực hiện công việc và cách nhân viên nên đối xử với nhau tại nơi làm việc. Ví dụ:

 • mọi người đều có quyền được đối xử tôn trọng
 • doanh nghiệp không khoan nhượng đối với hành vi bắt nạt và quấy rối
 • công việc phải được hoàn thành đúng hạn.

Các tiêu chuẩn ứng xử dành cho doanh nghiệp phác thảo những thông lệ kinh doanh được chấp nhận. Từ quan điểm của khách hàng, các tiêu chuẩn này thể hiện các giá trị kinh doanh và phác thảo loại dịch vụ mà họ có thể mong đợi nhận được khi giao dịch với doanh nghiệp của bạn. Ví dụ, doanh nghiệp sẽ:

 • giảm thiểu tác động của nó đối với môi trường
 • đảm bảo một môi trường an toàn cho nhân viên và khách hàng.

Các bước phát triển giá trị doanh nghiệp

Một tập hợp rõ ràng các giá trị được mọi người trong doanh nghiệp đồng ý và hiểu rõ là rất quan trọng để thành công. Nếu doanh nghiệp của bạn chưa thiết lập một tập hợp các giá trị, quy trình sau đây có thể giúp bạn xác định và phát triển chúng.

1. Suy ngẫm về các nguyên tắc, niềm tin và giá trị của bạn

Bước đầu tiên là suy nghĩ về các nguyên tắc và niềm tin cá nhân của bạn và liên kết chúng với các giá trị mà bạn dành cho doanh nghiệp của mình.

Tự hỏi bản thân minh:

 • Tôi đánh giá cao điều gì ở các doanh nghiệp khác với tư cách là nhân viên và khách hàng?
 • Những giá trị nào tôi nắm giữ sẽ là cốt lõi cho doanh nghiệp của mình?

2. Tập hợp một nhóm làm việc để tạo ra giá trị

Tập hợp một nhóm người có thể làm việc cùng nhau để tạo và soạn thảo các giá trị kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang kinh doanh và có nhân viên, hãy chọn những người hiểu văn hóa kinh doanh, thể hiện kỹ năng lãnh đạo và là chìa khóa cho chức năng kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp của bạn mới thành lập và không có nhân viên, hãy tìm những người đáng tin cậy từ bên ngoài doanh nghiệp để giúp đỡ (ví dụ: người cố vấn, bạn bè và cố vấn kinh doanh).

3. Động não các giá trị kinh doanh của bạn

Sau khi nhóm của bạn được tập hợp, bạn có thể động não các ý tưởng cho các giá trị kinh doanh bằng cách làm như sau.

 • Xác định các loại giá trị phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn. Các loại giá trị kinh doanh phổ biến bao gồm:
  • tăng trưởng kinh doanh
  • dịch vụ khách hàng
  • quyết định
  • tinh thần đồng đội
  • khả năng lãnh đạo
  • nhân viên
  • văn hóa kinh doanh
  • cộng đồng xã hội
  • bền vững môi trường.
 • Thách thức nhóm tạo ra các giá trị tác động, đây là những giá trị phác thảo tác động tích cực mà doanh nghiệp có thể có đối với người khác và môi trường.
 • Phác thảo các giá trị của bạn. Chúng không nên là những câu dài dòng, phức tạp, 1 đến 2 từ hoặc một cụm từ ngắn thường là đủ. Bạn có thể cần đưa ra lời giải thích ngắn gọn nhưng tránh làm cho các giá trị trở nên quá phức tạp. Các giá trị đơn giản, chính xác được nhân viên ghi nhớ dễ dàng hơn và được khách hàng cũng như các bên liên quan chấp nhận.
Xem lại danh sách các giá trị tiềm năng của bạn

Khi bạn đã hoàn thành việc động não, hãy tạo một danh sách dự thảo các giá trị. Nếu danh sách dài, hãy chọn 3–5 giá trị quan trọng hàng đầu mà bạn đã xác định. Hướng đến sự kết hợp giữa các nguyên tắc, niềm tin và tiêu chuẩn hành vi trong lựa chọn của bạn.

4. Suy nghĩ về ý nghĩa của từng giá trị

Khi bạn đã chọn các giá trị, bạn nên suy nghĩ về ý nghĩa của từng giá trị.

Hãy xem xét những điều sau đây.

 • Giá trị này nói về cái gì?
 • Liệu nhân viên và khách hàng có dễ dàng hiểu được ý nghĩa của nó?
 • Những giả định đằng sau nó là gì?
 • Những từ, ý tưởng hoặc hình ảnh tinh thần nào khác có thể được liên kết với nó?
 • Nó có liên quan đến hoạt động hiện tại không?
 • Giá trị sẽ giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đã xác định?
 • Nó sẽ có liên quan trong 1, 3 hay 5 năm?
Bao gồm các giá trị kinh doanh trong kế hoạch kinh doanh của bạn

Đảm bảo bao gồm các giá trị kinh doanh trong kế hoạch kinh doanh của bạn.

Tìm hiểu thêm: Viết một kế hoạch kinh doanh.

5. Chuyển các giá trị kinh doanh của bạn thành một tập hợp các hành động

Bước cuối cùng trong việc tạo ra các giá trị kinh doanh là biến chúng thành một tập hợp các hành động hoặc tuyên bố hành động hướng dẫn. Điều này giúp đảm bảo rằng các giá trị được hiểu và dễ dàng sử dụng trong toàn doanh nghiệp.

Các hành động mà bạn tạo cho doanh nghiệp của mình phải thể hiện và xây dựng dựa trên các giá trị doanh nghiệp của bạn. Các hành động có thể là khách hàng hoặc tập trung vào nội bộ.

Giá trị: Tôn trọng

Tuyên bố hành động

Tất cả nhân viên sẽ đối xử tôn trọng với khách hàng. Trên thực tế, điều này có nghĩa là nhân viên sẽ:

 • giao tiếp cởi mở và trung thực
 • đáp ứng trong khung thời gian dự kiến
 • tránh mọi hành vi phân biệt đối xử
 • giải quyết mâu thuẫn hiệu quả
 • chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Giá trị: Tôn trọng

Tuyên bố hành động

Tất cả nhân viên sẽ đối xử tôn trọng lẫn nhau. Trên thực tế, điều này có nghĩa là nhân viên sẽ:

 • giao tiếp cởi mở và trung thực với nhau
 • tìm cách giải quyết xung đột trước khi leo thang
 • tham gia các cuộc họp đúng giờ
 • tránh mọi hành vi phân biệt đối xử
 • sở hữu những sai lầm của riêng họ
 • tôn trọng ranh giới
 • tránh mọi hành vi phân biệt đối xử.
Thực hiện các giá trị kinh doanh

Việc triển khai các giá trị kinh doanh liên quan đến việc biến các giá trị thành các hành động và hành vi dễ nhận biết có thể được đo lường và giám sát trong toàn doanh nghiệp.

Những lời khuyên sau đây sẽ giúp bạn thực hiện các giá trị kinh doanh một cách hiệu quả.

 • Dịch từng giá trị thành một tập hợp các tuyên bố hành động có thể đo lường được.
 • Bao gồm các tuyên bố giá trị và hành động với mô tả công việc
 • Truyền đạt rõ ràng và ghi lại các kỳ vọng công việc cho tất cả nhân viên (ví dụ: tạo các chỉ số hiệu suất chính cụ thể xung quanh các giá trị kinh doanh).
 • Liên kết kỳ vọng công việc để đánh giá hiệu suất nhân viên thường xuyên.
 • Phát triển một kế hoạch truyền thông cho các giá trị. Có thể thích hợp để tạo các tuyên bố giá trị hoặc biểu diễn trực quan của các giá trị và hiển thị chúng trong nội bộ (ví dụ: trên áp phích, ký hiệu màn hình hoặc chữ ký email)
 • Bao gồm các giá trị của bạn khi thích hợp trong các đề xuất kinh doanh và tuyên bố năng lực, trên trang web của bạn và trong các hoạt động tiếp thị khác
 • Phát triển các chương trình giới thiệu nhân viên với các hoạt động cụ thể để thực hành và thể hiện các giá trị kinh doanh (ví dụ: quy trình xử lý chất thải thân thiện với môi trường hoặc chào đón khách hàng một cách tôn trọng).
 • Khen thưởng nhân viên để chứng minh các giá trị kinh doanh.
Facebook
Twitter
LinkedIn