Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/meo-de-cai-thien-doanh-nghiep/

Mẹo để cải thiện doanh nghiệp

Mẹo để cải thiện doanh nghiệp

Các chiến lược cải tiến kinh doanh giúp xác định các bộ phận trong doanh nghiệp của bạn cần được tinh chỉnh hoặc có thể hoạt động tốt hơn.

Có nhiều chiến lược hữu ích để xác định nơi bạn có thể cải thiện, bao gồm các phương pháp, công cụ, hành động và hoạt động tập trung vào các phần khác nhau trong doanh nghiệp của bạn.

Cải thiện một lĩnh vực trong doanh nghiệp của bạn thường sẽ có tác động tích cực đến các lĩnh vực khác.

Các loại cải tiến

Khi doanh nghiệp của bạn thay đổi, bạn sẽ cần đánh giá các lĩnh vực cần cải thiện trong doanh nghiệp của mình để đảm bảo doanh nghiệp đang hoạt động và vận hành hết tiềm năng.

Những lĩnh vực này bao gồm:

 • quản lý (ví dụ: lãnh đạo và quản lý thay đổi)
 • tiếp thị và quảng cáo
 • sản phẩm và dịch vụ
 • dịch vụ khách hàng
 • tài chính (ví dụ cải thiện lợi nhuận, dòng tiền, nguồn vốn và quản lý doanh thu)
 • CNTT và các tài nguyên kỹ thuật số khác
 • nguồn nhân lực
 • chất lượng (ví dụ như sản xuất hoặc dịch vụ)
 • thuộc về môi trường
 • quy trình.

Các giai đoạn của nhiệm vụ cải tiến

Bạn có thể thực hiện các bước để lập kế hoạch cho các nhiệm vụ cải tiến liên tục theo từng giai đoạn để bạn có được cái nhìn toàn diện về những gì có thể được cải thiện cũng như cách điều chỉnh và thay đổi.

Hoàn thành đánh giá sẽ xác định các lĩnh vực cần được cải thiện. Các tài nguyên sau đây sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn.

 • Phân tích SWOT giúp bạn xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của doanh nghiệp.
 • Điểm chuẩn đo lường hiệu suất của doanh nghiệp bạn so với các doanh nghiệp có quy mô tương tự trong ngành của bạn.
 • Nghiên cứu thị trường điều tra thị trường và ngành kinh doanh của bạn để xác định xu hướng, thay đổi và nhu cầu của khách hàng hoặc khách hàng.
 • Phân tích xu hướng sử dụng dữ liệu kinh doanh để xác định các kết quả hoặc xu hướng nhất quán.
 • Hội thảo trên web (hội thảo dựa trên web) cung cấp thông tin hữu ích trực tuyến để giúp phát triển các kỹ năng kinh doanh của bạn.
 • Thích ứng với thay đổi giúp sử dụng các kỹ thuật để thay đổi và cải thiện doanh nghiệp của bạn.

Các lĩnh vực chính cần ưu tiên trong kinh doanh là những lĩnh vực có ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận hoặc hoạt động.

Ví dụ:

 • quy trình tài chính
 • hệ điều hành
 • dịch vụ khách hàng
 • đảm bảo chất lượng
 • chính sách và thủ tục.

SIPOC (nhà cung cấp, đầu vào, quy trình, đầu ra, khách hàng – Suppliers, Inputs, Processes, Outputs, Customers) là nguồn tài nguyên lý tưởng để xem xét quy trình từ đầu đến cuối. (SIPOC được giải thích thêm bên dưới như là một phần của cải tiến quy trình).

Sử dụng các tài nguyên sau để giúp xác định các chiến lược để đạt được mục tiêu của bạn:

 • cải thiện hiệu suất tài chính của bạn
 • hiểu về kinh doanh kỹ thuật số và CNTT nếu mục tiêu của bạn là cải thiện hệ thống CNTT, tiếp thị kỹ thuật số và phương tiện truyền thông xã hội
 • tìm hiểu về tuyển dụng và quản lý con người nếu mục tiêu của bạn là cải thiện việc quản lý và phát triển nhân viên
 • đọc về tiếp thị và bán hàng nếu mục tiêu của bạn là cải thiện các chiến lược tiếp thị và bán hàng của bạn
 • tìm hiểu làm thế nào để thích nghi và thay đổi doanh nghiệp của bạn.

Tạo một kế hoạch hành động về cách bạn có thể thực hiện các chiến lược và đạt được mục tiêu của mình. Xem các tài nguyên sau đây để được trợ giúp lập kế hoạch.

 • Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh có thể giúp lập kế hoạch triển khai mới.
 • Các quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn kinh doanh hỗ trợ lập kế hoạch và thay đổi các quy trình.
 • Thích ứng với thay đổi giúp với các kỹ thuật thực hiện.

Sử dụng các công cụ đo lường để đánh giá quá trình triển khai các chiến lược của bạn đang tiến triển như thế nào. Dụng cụ đo bao gồm:

 • SIPOC
 • điểm chuẩn.
Làm thế nào bạn có thể cải thiện doanh nghiệp của bạn

Có nhiều phương pháp, công cụ, hành động và hoạt động khác nhau mà bạn có thể sử dụng để đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của mình.

Hãy xem xét những điều sau đây để cải thiện công việc kinh doanh của bạn.

Phương pháp luận
 • Chiến lược cải tiến quy trình (giải thích bên dưới)
 • Điểm chuẩn ngành
 • Thay đổi nhân sự
 • Thay đổi tầm nhìn tiếp thị
 • Cập nhật sản phẩm và dịch vụ
Công cụ
 • phân tích SWOT
 • phân tích điểm chuẩn
 • phân tích xu hướng
 • SIPOC
Hành động
 • Lập kế hoạch đổi mới cho sản phẩm và dịch vụ
 • Đào tạo và phát triển cho bạn và nhân viên của bạn
Các hoạt động
 • Phát triển chuyên môn cho nhân viên
 • Sự kiện mạng và triển lãm
 • Cơ hội cố vấn
 • Dịch vụ sắp xếp chuyên nghiệp

Cải tiến quy trình

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, bạn sẽ có nhiều quy trình được phát triển một cách hữu cơ và có thể không hiệu quả. Có các chiến lược tại chỗ có thể giúp cải thiện chúng.

Cải tiến quy trình là một phương pháp hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của bạn và có thể mang lại lợi ích cho hoạt động bằng cách giảm chi phí và tăng năng lực cho sự phát triển chung. Một số lĩnh vực cải tiến mà bạn có thể bắt đầu bao gồm:

 • cải thiện giao tiếp giữa nhân viên của bạn
 • cung cấp dịch vụ của bạn nhanh hơn
 • cải thiện chất lượng sản xuất của bạn
 • giải quyết các vấn đề đã biết
 • cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn
 • giảm chi phí và nợ của bạn.

Ánh xạ quy trình

Lập bản đồ quy trình là một kỹ thuật chỉ ra các bước về cách thức hoạt động của một quy trình từ đầu đến cuối dưới dạng bản đồ trực quan—đôi khi chúng được gọi là sơ đồ quy trình làm việc.

Lập bản đồ quy trình bao gồm:

 • thuyết minh nhiệm vụ
 • ai chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ
 • một mốc thời gian khi mỗi nhiệm vụ sẽ xảy ra.

Các công cụ kỹ thuật số như hệ thống quản lý quy trình kinh doanh (BPM) có thể giúp phát triển bản đồ quy trình.

SIPOC

SIPOC (nhà cung cấp, đầu vào, quy trình, đầu ra, khách hàng) là một công cụ trực quan được sử dụng để ghi lại quy trình kinh doanh từ đầu đến cuối và có thể cải thiện việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy tắc thực hành của ngành.

Sử dụng công cụ này với nhóm của bạn sẽ giúp loại bỏ các phần dư thừa, giảm nhầm lẫn và sai sót, đồng thời giúp nhân viên dễ dàng theo dõi hơn.

Ví dụ về SIPOC

Trong bảng SIPOC này, bạn có thể thấy mục tiêu và khoảng cách với năng suất của nhân viên pha chế trong quán cà phê nằm ở đâu.

Năng suất bằng tổng giá trị công việc chia cho tổng số giờ làm việc—trong trường hợp này, số lượng cà phê do nhân viên pha chế pha chia cho tổng số giờ nhân viên pha chế đã làm việc.

Các nhà cung cấp
 • Máy rang hạt cà phê
 • Cốc, khuấy
 • Sữa và các sản phẩm thay thế sữa
 • Đường và các chất thay thế đường
 • Dịch vụ máy pha cà phê
Đầu vào
 • Bean
 • Nhân viên pha chế (barista)
Quy trình
 • Nhận yêu câu
 • Chấp nhận thanh toán
 • Xay đậu
 • Đặt căn cứ vào portafilter
 • Kết nối portafilter với máy pha cà phê
 • Đặt cốc bên dưới
 • Khởi động máy
 • Đậy nắp cốc
 • Trao tận tay khách hàng
Đầu ra
 • Ly cà phê thơm ngon làm hài lòng khách hàng
Khách hàng
 • Khách hàng quay lại và mang theo bạn bè của họ

Sơ đồ đã xác định rằng một số bước có thể bị thiếu trong quy trình có thể cải thiện nó. Các câu hỏi sau khám phá điều này hơn nữa.

 • Ai nhận đơn đặt hàng? Đó có phải là một phần công việc của nhân viên pha chế không? Điều đó có nên được đưa vào tính toán năng suất?
 • Tiền được lấy như thế nào và bởi ai?
 • Làm thế nào tốt là xay? Nó có được điều chỉnh không? Nếu vậy, khi nào và bởi ai?
 • Khi nào sữa được thêm vào?
 • Nhân viên pha chế thêm đường hay khách hàng?
 • Khi nào máy được làm sạch và ai làm sạch nó?
 • Chất lượng của cà phê được kiểm tra như thế nào để đảm bảo rằng nó tốt?

Sau khi quy trình được lập bản đồ và bạn đã xác định được những gì đang hoạt động tốt, những lỗ hổng của quy trình là gì và những nhiệm vụ nào có thể được sắp xếp hợp lý, bạn có thể tinh chỉnh các nhiệm vụ thành các bước có thể quản lý được.

Các cải tiến quy trình thường xuyên đưa doanh nghiệp đến gần hơn với kết quả mong muốn về năng suất tốt hơn của nhân viên pha chế bằng cách tăng số lượng cà phê ngon có thể được tạo ra trong ca làm việc của nhân viên pha chế. Ngoài ra, thêm nhiều nhân viên vào dịch vụ khách hàng và bán hàng có thể là một khoản đầu tư tốt.

Hoàn thành đánh giá SIPOC

 • các nhà cung cấp
 • đầu vào
 • quy trình
 • đầu ra
 • khách hàng

Sử dụng công cụ bên dưới để vạch ra một hoạt động từ doanh nghiệp của bạn nhằm xác định xem có thể thực hiện bất kỳ cải tiến nào không.

Facebook
Twitter
LinkedIn