Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/lap-ke-hoach-tai-chinh-doanh-nghiep/

Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Thiết lập và quản lý tài chính là điều cần thiết cho sự thành công của doanh nghiệp nhỏ của bạn. Bạn có thể tìm hiểu về các quy trình tài chính cơ bản, lập kế hoạch quản lý tài chính tốt và khám phá những chính sách tài chính mà bạn cần biết.

Yêu cầu tài chính cơ bản

Chi phí khởi nghiệp

 • Tìm hiểu chi phí thành lập doanh nghiệp của bạn là bao nhiêu. Tốt hơn là đánh giá quá cao hơn là đánh giá thấp.
 • Lập kế hoạch làm thế nào bạn sẽ tài trợ cho doanh nghiệp của bạn.
 • Nghiên cứu các doanh nghiệp khác để hiểu chi phí tiềm năng của bạn bằng cách so sánh doanh nghiệp của bạn.

Định giá cho sản phẩm và dịch vụ

Thu nhập và lợi nhuận

 • Tính toán các số liệu quan trọng như điểm hòa vốn, lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng. Điều này sẽ giúp bạn ước tính mức doanh thu cần thiết để trang trải chi phí và tạo ra lợi nhuận.
 • Biết lợi nhuận tiềm năng của bạn.
 • Nếu bạn cần vay tiền, hãy phát triển một kế hoạch kinh doanh cho người cho vay hoặc nhà đầu tư của bạn và dự báo dòng tiền. Cũng sẽ có các tiêu chí cho vay để tuân theo.
 • Ước tính thời gian doanh nghiệp của bạn có thể tồn tại mà không tạo ra lợi nhuận. Xem xét các yếu tố như lãi suất và khả năng vay thêm tiền của bạn.
 • Phát triển ngân sách để quản lý tiền của bạn cho đến khi doanh nghiệp của bạn bắt đầu có thu nhập.
 • Thuê một nhân viên kế toán hoặc đại lý thuế để giúp bạn chuẩn bị các dự báo về dòng tiền và phát triển các quy trình lưu giữ hồ sơ.
 • Tìm hiểu về nghĩa vụ thuế của bạn.

Quản lý tài chính của chính bạn

Bạn có thể học các kỹ năng cơ bản với tư cách là chủ doanh nghiệp nhỏ để giúp bạn tự tin quản lý tài chính của mình. Những kỹ năng này sẽ giúp bạn:

 • nắm được nghiệp vụ kế toán cơ bản
 • tự tin về tài chính
 • diễn giải báo cáo tài chính
 • xác định dòng tiền chảy qua một doanh nghiệp như thế nào
 • hiểu giá vốn hàng bán
 • sử dụng thông tin tài chính để ra quyết định kinh doanh.

Các kỹ năng như lập ngân sách, tính thuế, đặt điểm giá và đặt doanh thu và tỷ lệ thành công sẽ giúp bạn kiểm soát các quyết định tài chính của chính mình.

Lời khuyên

Hãy nhớ tách biệt rõ ràng tài chính doanh nghiệp với tài chính và tài khoản cá nhân của bạn.

Tập hợp một ngân sách có thể đơn giản như tạo một bảng tính. Vào cuối mỗi tháng, hãy so sánh chi tiêu thực tế với ngân sách của bạn. Nếu không khớp, hãy xem lại tiền của bạn đã được tiêu vào đâu và điều chỉnh cho tháng tới.

Chi phí là những thứ bạn phải trả để điều hành doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như chi phí chung (ví dụ: tiền thuê nhà, điện) và lương nhân viên.

Hiểu rõ các khoản chi tiêu của mình có thể giúp bạn tiết kiệm tiền khi xin vay hoặc đàm phán các giao dịch với nhà cung cấp.

Dòng tiền là cách tiền di chuyển vào và ra khỏi doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể theo dõi dòng tiền của mình trên một bảng tính đơn giản hoặc trong phần mềm kế toán của mình. Các doanh nghiệp nhỏ mới bắt đầu có thể có những thay đổi đáng kể về thu nhập và chi phí mỗi tháng.

Ghi lại mọi giao dịch mua, rút ​​tiền, chi phí và bán hàng trong bảng tính hoặc phần mềm kế toán của bạn. Điều này sẽ giúp bạn hiểu:

 • tiền của bạn đang đi đâu
 • chi phí cao nhất của bạn
 • sản phẩm có lợi nhất của bạn
 • tháng hoặc thời kỳ doanh thu cao
 • một tháng trung bình trông như thế nào.

Trước khi vay tiền, hãy so sánh các điều khoản, lãi và phí từ nhiều người cho vay bằng dịch vụ so sánh trực tuyến hoặc nhà môi giới. Đọc bản số liệu và hiểu các giới hạn và yêu cầu của khoản vay.

Xếp hạng tín dụng cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến khả năng đăng ký các khoản vay và tín dụng kinh doanh của bạn.

Nói chuyện với nhân viên kế toán hoặc cố vấn tài chính của bạn để biết thêm thông tin về cách quản lý xếp hạng tín dụng của bạn.

Nâng cao kiến ​​thức tài chính của bạn

Nâng cao kiến thức tài chính của bạn để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách điều hành doanh nghiệp của mình. Bạn có thể:

 • xem xét và nghiên cứu sách kinh doanh và tài nguyên trực tuyến
 • đăng ký báo tài chính, tạp chí, bản tin và blog
 • nghe podcast kinh doanh
 • tham dự các sự kiện kinh doanh, bao gồm hội thảo và hội thảo trên web
 • cân nhắc đăng ký học thêm, bao gồm giáo dục và đào tạo nghề hoặc giáo dục đại học
 • tham gia các chương trình, sự kiện hoặc hội thảo trực tuyến về giáo dục tài chính do các hiệp hội doanh nghiệp hoặc các cơ quan chuyên môn tổ chức.

Chính sách và thủ tục tài chính

Các chính sách tài chính đặt ra các ‘quy tắc’ về cách bạn sẽ quản lý tài chính của doanh nghiệp mình. Họ nên phản ánh các giá trị cốt lõi và văn hóa của doanh nghiệp của bạn.

Chính sách và thủ tục tài chính rõ ràng sẽ đảm bảo:

 • nhân viên nhận thức được nghĩa vụ của họ
 • các quyết định tài chính nhất quán và đáng tin cậy
 • tranh chấp với khách hàng hoặc nhân viên ít xảy ra hơn
 • các tiêu chuẩn hoạt động chuyên nghiệp được đưa ra.

Các loại chính sách và thủ tục tài chính

Các chính sách và thủ tục của bạn sẽ phụ thuộc vào bản chất của doanh nghiệp của bạn. Hãy suy nghĩ về sở thích của bạn cho:

 • người bạn sẽ ủy quyền để hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể
 • xử lý tiền mặt và quản lý tài chính hàng ngày của doanh nghiệp bạn, chẳng hạn như tiền mặt nhỏ và hóa đơn
 • cách bạn sẽ chọn và làm việc với các nhà cung cấp mới
 • quy trình mua và mua hàng như kiểm kê và đặt hàng
 • hóa đơn quá hạn hoặc tài khoản phải trả (chủ nợ)
 • bán hàng và các khoản phải thu (con nợ)
 • thu hút và quản lý khách hàng hoặc khách hàng
 • xử lý tiền lương, nghỉ ốm và làm thêm giờ
 • kinh doanh bảo hiểm và quản lý rủi ro.

Xây dựng chính sách tài chính

Chính sách tài chính nên:

 • phù hợp với kế hoạch và mục tiêu kinh doanh của bạn
 • phản ánh các giá trị và văn hóa của doanh nghiệp bạn
 • giải thích lý do tại sao các chính sách đã được đưa ra
 • được mọi người trong doanh nghiệp của bạn hiểu một cách dễ dàng.

Lập thủ tục tài chính

Các thủ tục tài chính đưa ra các hướng dẫn rõ ràng theo một chính sách và nên:

 • thực tế, nhiều thông tin và chi tiết
 • được trình bày đơn giản bằng cách sử dụng hướng dẫn rõ ràng và hỗ trợ trực quan như lưu đồ, hình ảnh và danh sách kiểm tra
 • bao gồm các tài liệu tham khảo và liên kết đến các hình thức.

Khi viết các chính sách và thủ tục tài chính của bạn:

 • làm nổi bật mục tiêu của bạn
 • thu hút nhân viên của bạn tham gia vào các quyết định
 • viết và xem lại mỗi ngày, hoặc khi bạn hoàn thành nhiệm vụ, để có thể quản lý được.
Facebook
Twitter
LinkedIn