Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/do-diem-chuan-doanh-nghiep-de-co-hieu-suat-cao-hon/

Đo điểm chuẩn doanh nghiệp để có hiệu suất cao hơn

Đo điểm chuẩn doanh nghiệp để có hiệu suất cao hơn

So sánh điểm chuẩn có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất của doanh nghiệp nhỏ của mình. Nó cho phép bạn đo lường và đánh giá doanh nghiệp của mình so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành và giúp bạn xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Tìm hiểu khái niệm cơ bản về: Đo điểm chuẩn.

Điểm chuẩn để cải thiện hiệu suất

Hiểu những điều cơ bản về đo điểm chuẩn cho doanh nghiệp của bạn sẽ cung cấp cho bạn thông tin bạn cần để theo dõi và cải thiện hiệu suất của doanh nghiệp.

So sánh điểm chuẩn phân tích các chi tiết về cách doanh nghiệp của bạn so sánh với các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành. Làm điều này sẽ giúp làm nổi bật những cải tiến mà bạn có thể thực hiện để:

 • tăng lợi nhuận của bạn
 • giảm chi phí của bạn
 • quản lý tốt hơn các hoạt động kinh doanh của bạn.

Có nhiều lĩnh vực mà bạn có thể sử dụng để đánh giá doanh nghiệp của mình, bao gồm:

 • lợi nhuận gộp
 • số lượng bán hàng và khách hàng
 • chi phí vận hành như nhân viên và tiền thuê
 • hiệu quả kinh doanh.

Bạn có thể khám phá ra rằng:

 • bạn đang bội chi cho chi phí hoạt động — chẳng hạn nếu bạn đang chi quá nhiều cho tiền thuê nhà, hãy cân nhắc thương lượng mức giá thấp hơn
 • chi phí hàng tồn kho của bạn cao hơn so với đối thủ cạnh tranh —hãy cân nhắc giảm lãng phí hoặc thương lượng mức giá tốt hơn từ các nhà cung cấp của bạn
 • bạn không quản lý chi phí nhân viên của mình —nếu thu nhập trên mỗi nhân viên của bạn thấp hơn mức trung bình của ngành, hãy kiểm tra năng suất và đào tạo.

Nhớ:

 • Thông báo cho nhân viên và khách hàng của bạn khi bạn thực hiện các thay đổi đối với doanh nghiệp của mình.
 • Hành động trên các vấn đề ngay lập tức. Tìm hiểu thêm về quản lý con người thông qua thay đổi.
 • Điểm chuẩn doanh nghiệp của bạn thường xuyên. Điều này sẽ cho phép bạn xem kết quả của bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện.

Mẹo đo điểm chuẩn

Điểm chuẩn trước khi bạn mua

Nếu bạn đang xem xét việc mua một doanh nghiệp, điểm chuẩn là một nguồn tài nguyên thiết yếu.

So sánh điểm chuẩn có thể giúp bạn đo lường hiệu quả hoạt động trong quá khứ của một doanh nghiệp để xem doanh nghiệp đó hoạt động như thế nào so với mức trung bình của ngành. Thông tin bạn có được từ điểm chuẩn giúp bạn quyết định dễ dàng hơn nếu:

 • kinh doanh là một mua hàng khôn ngoan
 • giá mua là hợp lý.

Phát triển các chỉ số hiệu suất chính (KPI) có liên quan

Việc thiết lập các chỉ số hiệu suất chính (KPI) hỗ trợ nhu cầu quản lý tài chính của bạn là điều cần thiết.

Khi phát triển KPI, bạn nên nghĩ đến:

 • kết quả kinh doanh tổng thể, tầm nhìn và mục tiêu của bạn
 • kết quả đầu ra của doanh nghiệp bạn—đây có thể là các quy trình kinh doanh chính hoặc các lĩnh vực cụ thể trong doanh nghiệp của bạn.

Mẹo KPI

Điều quan trọng là tập trung vào KPI có liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Đánh giá loại dữ liệu nào có thể giúp doanh nghiệp của bạn và các hoạt động của doanh nghiệp.

KPI phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu của doanh nghiệp bạn cũng sẽ giúp toàn bộ nhóm thấy vai trò của họ đóng góp như thế nào vào hiệu suất chung của công ty.

KPI hỗ trợ kết quả kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ đặt ra một tầm nhìn tổng thể và một loạt các mục tiêu. Lý tưởng nhất là những mục tiêu này nên là:

 • dành riêng cho doanh nghiệp của bạn
 • dễ dàng đo lường
 • có thể đạt được
 • liên quan
 • hẹn giờ.

KPI và điểm chuẩn của bạn cần liên quan trực tiếp đến các mục tiêu này. Họ sẽ giúp bạn theo dõi:

 • kết quả hoạt động thiết yếu làm nền tảng cho tầm nhìn và sứ mệnh kinh doanh
 • các mục tiêu hoặc mục tiêu chiến lược hiện tại.

KPI hỗ trợ đầu ra và quy trình kinh doanh

Một chiến lược thành công để cải thiện hoạt động kinh doanh của bạn yêu cầu các điểm chuẩn phù hợp với KPI. Nó cũng cho phép bạn hướng sự tập trung của mình vào các lĩnh vực cần làm nhiều hơn và hỗ trợ các kết quả có thể báo cáo cho các nhóm và cá nhân.

KPI hiệu quả—có liên quan đến các quy trình và chức năng kinh doanh chính—có thể được sử dụng để giám sát:

 • năng suất tổng thể của các quy trình từ đầu đến cuối của doanh nghiệp bạn
 • các hệ thống, hoạt động và quy trình có tác động lớn nhất đến hiệu quả kinh doanh
 • hiệu suất cụ thể của các bước riêng lẻ trong quy trình kinh doanh của bạn và mức độ quan trọng của các bước này đối với kết quả của bạn
 • hiệu quả cụ thể của các tập thể, cá nhân.

Ví dụ: nếu bạn điều hành một tiệm bánh, việc biến nguyên liệu thô thành bánh nướng một cách hiệu quả là điều cần thiết để tối đa hóa lợi nhuận của bạn.

KPI giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của quy trình sản xuất—chẳng hạn như xác định lãng phí hoặc hư hỏng—là các thước đo hiệu suất quan trọng và phù hợp.

Phát triển các chỉ số hiệu suất chính (KPI) có liên quan

Một chiến lược thành công để cải thiện hoạt động kinh doanh của bạn yêu cầu các điểm chuẩn phù hợp với KPI. Nó cũng cho phép bạn hướng sự tập trung của mình vào các lĩnh vực cần làm nhiều hơn và hỗ trợ các kết quả có thể báo cáo cho các nhóm và cá nhân.

KPI hiệu quả—có liên quan đến các quy trình và chức năng kinh doanh chính—có thể được sử dụng để giám sát:

 • năng suất tổng thể của các quy trình từ đầu đến cuối của doanh nghiệp bạn
 • các hệ thống, hoạt động và quy trình có tác động lớn nhất đến hiệu quả kinh doanh
 • hiệu suất cụ thể của các bước riêng lẻ trong quy trình kinh doanh của bạn và mức độ quan trọng của các bước này đối với kết quả của bạn
 • hiệu quả cụ thể của các tập thể, cá nhân.

Ví dụ: nếu bạn điều hành một tiệm bánh, việc biến nguyên liệu thô thành bánh nướng một cách hiệu quả là điều cần thiết để tối đa hóa lợi nhuận của bạn.

KPI giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của quy trình sản xuất—chẳng hạn như xác định lãng phí hoặc hư hỏng—là các thước đo hiệu suất quan trọng và phù hợp.

Học hỏi từ dữ liệu điểm chuẩn

Ví dụ: Thủ công Cappuccino

Trong ví dụ này, Bernard gần đây đã mua một quán cà phê tên là Cappuccino Craft. Ví dụ này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng điểm chuẩn để:

 • đo lường hiệu suất của bạn theo tiêu chuẩn ngành
 • cung cấp những ý tưởng mới và đổi mới
 • thúc đẩy bạn giới thiệu sự thay đổi vào doanh nghiệp của bạn.

Bernard sở hữu Cappuccino Craft, một quán cà phê và phòng trưng bày. Anh ấy tin rằng Cappuccino Craft có thể hoạt động tốt hơn nhưng cho đến nay vẫn đi theo sự dẫn dắt của chủ sở hữu trước đó.

Anh ấy thấy rằng việc đo điểm chuẩn có thể giúp Cappuccino Craft cải thiện, vì vậy anh ấy:

 • liên hệ với hiệp hội ngành của anh ấy để có được thông tin về điểm chuẩn ngành
 • mua dữ liệu tài chính từ một doanh nghiệp đo điểm chuẩn thương mại
 • đăng ký một dịch vụ đo điểm chuẩn.

Trình điều khiển lợi nhuận là một yếu tố kinh doanh có tác động đáng kể đến lợi nhuận của bạn. Bernard xác định trình điều khiển lợi nhuận của mình là:

Bernard xem xét dữ liệu điểm chuẩn của mình và đưa thông tin chính về các yếu tố thúc đẩy lợi nhuận của mình vào một bảng.

(Tỷ lệ phần trăm là tổng thu nhập, ngoại trừ những tỷ lệ liên quan đến ‘Khu vực bán hàng và trưng bày %’)

Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Trung bình ngành
Cappuccino thủ công
Tổng thu nhập
$204,400
$210,000
$186,923
$154,400
Giá trị hàng hóa
45,20%
46,90%
46,78%
53%
Tổng chi phí
32,30%
29,40%
31,28%
27,50%
Lợi nhuận ròng
22,50%
23,70%
21,93%
19,50%
Giờ giao dịch mỗi tuần
46
48
44
38
Khu vực bán hàng và trưng bày
90%
92%
87%
75%

Bernard sử dụng dữ liệu để thực hiện các hành động sau.

Bernard nhận thấy những lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động tốt (ví dụ: chi phí chung) và những lĩnh vực nào đang hoạt động kém, bao gồm:

 • giá trị hàng hóa
 • giờ giao dịch
 • khu vực trưng bày.

Hầu hết các dữ liệu điểm chuẩn của Bernard là tài chính. Anh ta có thể có thêm thông tin về các cơ hội bằng cách:

Các yếu tố nguyên nhân ảnh hưởng đến các trình điều khiển lợi nhuận theo cách tích cực hoặc tiêu cực. Đối với mục đích đo điểm chuẩn, hãy xem xét các yếu tố thường xuyên xảy ra hoặc có tác động liên tục đến hoạt động kinh doanh của bạn.

Bernard điều tra những yếu tố nào đang khiến Cappucino Craft giảm xuống dưới mức chuẩn.

Giá vốn hàng bán: giảm

Bernard biết rằng nhân viên của anh ấy vứt bỏ rất nhiều thức ăn thừa mỗi tuần. Ông cũng tiến hành một loạt các cuộc kiểm kê và nói chuyện với các chủ doanh nghiệp địa phương khác. Anh ta phát hiện ra khoản lỗ hàng tồn kho của mình lớn hơn đáng kể so với các cửa hàng khác.

Các yếu tố gây bệnh:

 • một hệ thống đặt hàng không phức tạp dẫn đến lãng phí thực phẩm dư thừa
 • tổn thất hàng hóa do trộm cắp.

Giờ giao dịch: gia hạn

Kết quả khảo sát khách hàng cho thấy phần lớn khách hàng của anh ấy muốn quán cà phê mở cửa vào cuối tuần.

Nhân viên của Bernard cũng nói với anh rằng họ đã đề xuất với người chủ cũ rằng nên tăng giờ giao dịch.

Yếu tố gây bệnh:

 • Người chủ cũ chơi gôn thi đấu vào cuối tuần và Bernard cho rằng đó là lý do tại sao giờ giao dịch không được kéo dài.

Khu vực hiển thị: tăng

Chủ sở hữu trước đó đã giảm diện tích trưng bày bộ sưu tập để tăng không gian văn phòng.

Bernard có một văn phòng tại nhà và không cần một văn phòng lớn trong phòng trưng bày.

Yếu tố gây bệnh:

 • Bernard đã thực hiện những thay đổi tối thiểu đối với Cappuccino Craft, mặc dù anh ta không cần văn phòng lớn như chủ sở hữu trước đó.

Bernard sẵn sàng thực hiện các thay đổi đối với các yếu tố đang có tác động tiêu cực đến các yếu tố thúc đẩy lợi nhuận của mình. Anh dự định:

 • lắp đặt hệ thống an ninh và camera, đồng thời đào tạo nhân viên về cách giảm trộm cắp tại cửa hàng
 • thực hiện một hệ thống đặt hàng hiệu quả hơn, ‘đúng lúc’ để giảm lượng thực phẩm bị hư hỏng và lãng phí
 • mở cửa muộn hơn trong ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và mở cửa vào cuối tuần, kéo dài thời gian hoạt động lên 50 giờ mỗi tuần
 • loại bỏ phần mở rộng văn phòng để tăng không gian hiển thị thư viện.

Bernard xem xét kế hoạch kinh doanh của mình và bao gồm những thay đổi này, lập ngân sách cho các chi phí bổ sung và dự kiến ​​thu nhập tăng thêm từ việc bán hàng bổ sung.

So sánh chuẩn đã giúp Bernard cải thiện hoạt động kinh doanh của mình.

Facebook
Twitter
LinkedIn