Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/quan-ly-rui-ro-doi-voi-hieu-qua-tai-chinh/

Quản lý rủi ro đối với hiệu quả tài chính

Quản lý rủi ro đối với hiệu quả tài chính

Quản lý rủi ro kinh doanh liên quan đến việc giám sát chặt chẽ các rủi ro tiềm ẩn. Bất cứ điều gì có thể tác động tiêu cực đến doanh nghiệp của bạn đều có thể là một rủi ro tiềm ẩn và hầu hết các rủi ro sẽ đi kèm với những tác động tài chính. Quản lý rủi ro là xác định những vấn đề này và phát triển các chiến lược để giảm thiểu hoặc giải quyết chúng. Bạn cũng có thể sử dụng việc lập kế hoạch tình huống để suy nghĩ trước và phát triển các phản ứng đối với các tình huống mà doanh nghiệp của bạn có thể gặp phải.

Từ góc độ tài chính, cách tốt nhất để theo dõi rủi ro và ‘tác nhân’ gây ra chúng là sử dụng phân tích tỷ lệ tài chính bao gồm phân tích xu hướng và định chuẩn ngành dựa trên dữ liệu từ báo cáo tài chính của bạn.

Ví dụ: nếu bạn phát hiện ra rằng doanh số bán hàng của mình đã giảm, bạn nên phân tích lý do tại sao điều này xảy ra bằng cách xem xét báo cáo tài chính của mình và xác định bất kỳ xu hướng nào, cũng như so sánh số liệu của bạn với các tiêu chuẩn. Điều này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề và quản lý mọi rủi ro liên quan.

Tính toán tỷ lệ tài chính của doanh nghiệp của bạn thường xuyên. Trong những thời điểm khó khăn, chẳng hạn như khi bạn đang làm việc trong điều kiện kinh tế khó khăn hoặc dòng tiền của mình không chắc chắn, bạn có thể chọn tính toán các tỷ lệ của mình trên cơ sở hàng tuần.

Sử dụng quản lý rủi ro để theo dõi hiệu suất

Quản lý rủi ro kinh doanh có thể giúp bạn:

 • tận dụng những rủi ro đáng để chấp nhận. So sánh mức độ rủi ro với lợi ích tiềm năng để xác định xem nó có đáng để thực hiện hay không
 • ngăn chặn những rủi ro không thể chấp nhận được (khi mức độ rủi ro lớn hơn lợi ích tiềm năng)
 • biến rủi ro thành cơ hội kinh doanh
 • giám sát và thúc đẩy hiệu quả kinh doanh bằng cách chuẩn bị sẵn sàng nhất có thể cho các rủi ro tài chính, hoạt động và uy tín bên ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.

Kế hoạch quản lý rủi ro

Phát triển một kế hoạch quản lý rủi ro là một phần thiết yếu để điều hành một doanh nghiệp thành công. Một kế hoạch quản lý rủi ro chi tiết sẽ:

 • xác định các rủi ro tiềm ẩn và điều gì có thể khiến chúng xảy ra (kích hoạt rủi ro)
 • đánh giá tác động của rủi ro tiềm ẩn
 • xác định những gì bạn có thể làm để loại bỏ hoặc giảm tác động của rủi ro (các biện pháp kiểm soát).

Bạn sẽ không thể loại bỏ tác động của tất cả các rủi ro, ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ. Một kế hoạch quản lý rủi ro tốt sẽ giúp bạn phát triển các chiến lược để quản lý những rủi ro không thể tránh khỏi. Tìm cách phát triển các chỉ số hiệu suất chính (KPI) mà bạn có thể sử dụng để theo dõi các tác nhân gây rủi ro đã xác định của mình. Điều này sẽ cho phép bạn nhanh chóng giải quyết bất kỳ tác động tài chính nào trong tương lai.

Điều quan trọng cần nhớ là lập kế hoạch cho rủi ro là đưa ra các biện pháp kiểm soát trước khi rủi ro xảy ra.

Kế hoạch quản lý rủi ro của bạn nên bao gồm:

 • một danh sách các rủi ro tiềm năng
 • một danh sách các tác nhân tiềm năng sẽ gây ra rủi ro
 • xếp hạng rủi ro dựa trên khả năng xảy ra rủi ro và tác động của nó đối với doanh nghiệp của bạn
 • một chiến lược giảm thiểu theo kế hoạch có xem xét
  • kiểm soát trước rủi ro
  • xử lý sau rủi ro
 • khung thời gian để thực hiện các biện pháp kiểm soát giảm thiểu
 • tài nguyên cần thiết
 • người chịu trách nhiệm đảm bảo chiến lược được thực hiện.

Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro

Thực hiện theo các bước sau để phát triển kế hoạch quản lý rủi ro cho doanh nghiệp của bạn.

Các ví dụ đã được đưa vào để chứng minh tác động của một số rủi ro nhất định.

Bạn có thể thực hiện đánh giá rủi ro cho doanh nghiệp của mình bằng cách xem xét các hoạt động tài chính và kinh doanh của bạn. Điều này nên được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần. Làm việc với nhân viên của bạn và tự hỏi mình những câu hỏi sau:

 • Rủi ro nào có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn?
 • Tác động đó sẽ nghiêm trọng đến mức nào?
 • khả năng của điều này xảy ra là gì?
 • Khi nào điều này có khả năng xảy ra?
 • Làm thế nào rủi ro này có thể được quản lý?

Tất cả các rủi ro sẽ có tác động tài chính đến doanh nghiệp của bạn. Để giúp giảm tác động tài chính, hãy thiết lập các cách để theo dõi các yếu tố kích hoạt rủi ro của bạn và nắm bắt mọi xu hướng hoặc thay đổi. Ví dụ:

 • Lợi nhuận gộp của bạn giảm 6%
  • Kiểm soát: theo dõi chặt chẽ xu hướng lợi nhuận gộp hàng tháng của bạn để nhanh chóng phát hiện ra những thay đổi.
  • Xử lý: rà soát nguồn nguyên liệu; xem xét năng suất nhân viên của bạn,
 • Chi phí chung của bạn tăng 5%
  • Kiểm soát: theo dõi chặt chẽ các xu hướng từ chi phí chung đến doanh thu hàng tháng của bạn để nhanh chóng phát hiện các thay đổi.
  • Điều trị: xem xét và tìm cách giảm chi phí đáng kể của bạn.
 • Số ngày phải thu của bạn vượt quá 45 ngày
  • Kiểm soát: theo dõi chặt chẽ các ngày phải thu tài khoản của bạn; tìm cách cải thiện việc lập hóa đơn của bạn (cả thông tin bạn đưa vào mỗi hóa đơn và hệ thống bạn sử dụng để phát hành và giám sát hóa đơn).
  • Điều trị: đưa chiến lược thu nợ của bạn vào hành động.

Hãy chắc chắn rằng bạn bao gồm:

 • các vấn đề nội bộ như nhân viên, kỹ năng và cơ sở của bạn
 • các yếu tố bên ngoài như nhu cầu của khách hàng, xu hướng trên thị trường, điều kiện kinh tế chung và cạnh tranh.

Nó cũng có thể hữu ích để phân loại rủi ro như uy tín, hoạt động hoặc tài chính.

Tìm ra những rủi ro nào sẽ có tác động lớn hơn đến hiệu suất kinh doanh của bạn so với những rủi ro khác.

Tách riêng những rủi ro nhỏ sẽ có tác động nhỏ với những rủi ro lớn cần hành động ngay lập tức. Ví dụ:

 • một khách hàng không trả được nợ là một rủi ro nhỏ
 • một sự gián đoạn chuỗi cung ứng lớn là một rủi ro lớn.

Phân tích rủi ro liên quan đến việc quyết định mối quan hệ giữa khả năng xảy ra và tác động của những rủi ro mà bạn đã xác định.

Xem xét khả năng xảy ra và tác động của từng rủi ro cũng như tác động của nó đối với hoạt động kinh doanh của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn đánh giá và ưu tiên các nguồn lực mà bạn chuẩn bị đầu tư để xử lý những rủi ro này.

Ở cuối bước này, bạn nên có một danh sách ưu tiên các rủi ro cần hành động tiếp theo.

Bạn sẽ cần phải tìm ra những rủi ro mà bạn cho là có thể chấp nhận được để không được xử lý và những rủi ro nào cần được giảm thiểu. Cân nhắc ‘4 chữ T’, treat, terminate, transfer hoặc tolerate (xử lý, chấm dứt, chuyển nhượng hoặc chịu đựng), khi quyết định cách bạn sẽ hành động đối với rủi ro.

Mức độ rủi ro mà doanh nghiệp của bạn sẵn sàng chấp nhận được gọi là khẩu vị rủi ro của bạn – điều này được xác định bởi mức độ bạn cảm thấy thoải mái với những rủi ro ảnh hưởng đến doanh nghiệp của mình.

Khi bạn đã xác định được những rủi ro mà bạn cho là nằm ngoài khẩu vị rủi ro của mình (những rủi ro mà bạn không thoải mái chấp nhận), bạn sẽ cần xem xét các chiến lược để giảm thiểu những rủi ro đó.

Giảm thiểu có thể bao gồm mọi thứ từ kiểm soát để ngăn ngừa rủi ro xảy ra đến xử lý nếu rủi ro là không thể tránh khỏi. Kế hoạch giảm thiểu của bạn nên xem xét mức độ nghiêm trọng của tác động. Ví dụ, nếu rủi ro là một thảm họa tự nhiên, phần lớn việc quản lý rủi ro sẽ là xử lý hậu quả của thảm họa.

Có kế hoạch ứng phó cho từng rủi ro tiềm ẩn sẽ giúp bạn giảm thiểu tác động nếu rủi ro xảy ra. Xác định thời điểm hành động phản hồi sẽ diễn ra và ngày giải quyết mục tiêu.

Xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của từng nhân viên đối với từng rủi ro. Mọi người nên hiểu những gì họ cần làm để giúp giảm thiểu rủi ro. Rủi ro thường sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ doanh nghiệp của bạn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn bao gồm tất cả nhân viên hoặc nhân viên từ tất cả các khu vực trong doanh nghiệp của bạn.

Thường xuyên xem lại kế hoạch quản lý rủi ro của bạn như là một phần của quá trình đánh giá rủi ro liên tục của bạn. Nếu rủi ro xảy ra, hãy xem lại kế hoạch của bạn có hiệu quả hay không. Xác định những gì có thể được cải thiện và kết hợp chúng vào quy trình kinh doanh của bạn và lập kế hoạch rủi ro trong tương lai.

Thiết lập các quy trình trong doanh nghiệp của bạn để giảm thiểu và tránh rủi ro có thể giúp đạt được sự minh bạch, giao tiếp và gắn kết tốt hơn cho mọi người tham gia. Đảm bảo rằng kế hoạch quản lý rủi ro của bạn bao gồm các hành vi, hoạt động dự kiến ​​và bất kỳ tiêu chuẩn hoặc quy tắc ứng xử nào được yêu cầu.

Kế hoạch chiến dịch

Lập kế hoạch theo kịch bản là suy nghĩ trước và phát triển các phản ứng cho những gì có thể xảy ra trong tương lai. Mục đích của việc lập kế hoạch theo kịch bản là xác định các tình huống mà bạn có thể gặp phải, dựa trên cả quá trình ra quyết định của bạn (những điều bạn có thể kiểm soát) và các yếu tố bên ngoài (những điều bạn không thể).

Nó cho phép bạn hình dung một loạt các tình huống có thể xảy ra và xây dựng nhận thức của bạn về những gì có thể xảy ra. Điều này có thể giúp bạn phát triển các chiến lược về cách doanh nghiệp của bạn xoay trục, tồn tại và thích nghi khi gặp rủi ro.

Sử dụng kế hoạch kịch bản để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn

Lập kế hoạch theo kịch bản có thể giúp doanh nghiệp của bạn:

 • phát triển các chiến lược hoặc phản ứng giảm thiểu đối với các rủi ro được xác định trong kế hoạch hoặc đánh giá rủi ro của bạn
 • xác định các mối đe dọa tiềm ẩn và cơ hội tích cực cho doanh nghiệp của bạn
 • đối phó với sự không chắc chắn và phát triển một khuôn khổ để làm theo.

Lập kế hoạch theo kịch bản có thể giúp doanh nghiệp của bạn dự đoán các tình huống có thể xảy ra và đưa ra các kế hoạch dự phòng. Ví dụ: do tác động của các trường hợp khẩn cấp/đại dịch sức khỏe gần đây đối với nhiều doanh nghiệp, bạn có thể chọn lập kế hoạch cho khả năng xảy ra các tình huống tương tự cũng như các biện pháp quản lý sức khỏe và đóng cửa biên giới có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và bán hàng của bạn như thế nào.

Đừng giới hạn bản thân trong việc chỉ dự đoán các tình huống xấu nhất. Hãy suy nghĩ về những tác động nếu doanh nghiệp của bạn đột nhiên có nhu cầu tăng mạnh hoặc nếu bạn có cơ hội phát triển.

Để sử dụng lập kế hoạch kịch bản như một công cụ kinh doanh thành công, hãy nghĩ về những điều sau:

 • Đừng để bản thân bị choáng ngợp: Có vô số kịch bản mà bạn có thể thực hiện với mọi rủi ro. Tập trung vào các tình huống có thể xảy ra nhất sẽ gây ra tác động hoặc cơ hội lớn nhất cho doanh nghiệp của bạn, thay vì cố gắng lập kế hoạch cho mọi thứ
 • Suy nghĩ về các tình huống bên trong và bên ngoài để lập kế hoạch kịch bản: Lập kế hoạch theo kịch bản đặc biệt có giá trị đối với các tình huống bên ngoài mà bạn không có khả năng kiểm soát đáng kể kết quả. Phân tích PESTEL có thể giúp bạn xác định các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, môi trường và pháp lý có thể tác động đến doanh nghiệp hoặc ngành của bạn như thế nào.
 • Đừng giới hạn kế hoạch đánh giá rủi ro của bạn: Đừng xây dựng chiến lược kinh doanh hoặc quy trình đánh giá rủi ro chỉ quanh 1 kịch bản. Lập kế hoạch theo kịch bản sẽ giúp bạn nhận thức rõ hơn về nhiều khả năng mà doanh nghiệp của bạn có thể gặp phải và cho phép bạn đưa ra các quyết định mạnh mẽ để bảo vệ bạn khỏi tất cả các mối đe dọa có thể xảy ra.
 • Sử dụng nhiều quan điểm: Nếu bạn có một nhóm hoặc nhân viên, hãy tận dụng các quan điểm độc đáo của họ. Cách họ xem các hoạt động và thủ tục kinh doanh của bạn có thể cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc có giá trị. Dự báo tác động của từng kịch bản đối với doanh nghiệp của bạn và sử dụng điều này làm hướng dẫn để định hình chiến lược kinh doanh trong tương lai của bạn.
Facebook
Twitter
LinkedIn