Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/ngan-sach-va-du-bao/

Ngân sách & dự báo

Ngân sách & dự báo

Ngân sách và dự báo là chìa khóa cho sự thành công và tăng trưởng của doanh nghiệp của bạn. Ngân sách là kế hoạch chi tiêu dựa trên những gì bạn muốn xảy ra, trong khi dự báo dự đoán những gì có khả năng xảy ra dựa trên tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại của bạn.

Chuẩn bị ngân sách

Lập ngân sách có nghĩa là phác thảo những kỳ vọng của bạn cho năm tài chính sắp tới. Ngân sách có thể ước tính doanh thu, chi phí và dòng tiền dự kiến. Chúng thường được cập nhật hàng năm và có xu hướng không thay đổi trong thời gian này.

Để đặt ngân sách, hãy xem số tiền mà doanh nghiệp của bạn chi tiêu và số tiền bạn có thể hoặc nên chi tiêu để tối đa hóa lợi nhuận của mình.

Nếu được lập kế hoạch và quản lý tốt, ngân sách sẽ giúp bạn:

 • theo dõi thói quen bán hàng và chi tiêu của bạn
 • đưa ra quyết định tốt hơn và mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh
 • nhận ra các quyết định của bạn có thể tác động đến hoạt động kinh doanh như thế nào.

Ngân sách của bạn phải có thể đạt được. Làm việc với ngân sách thực tế sẽ không khiến bạn thất bại. Khi chuẩn bị ngân sách của bạn:

 • sử dụng báo cáo tài chính hiện tại của bạn để hướng dẫn bạn
 • xem lại kế hoạch hoạt động kinh doanh của bạn và lưu ý các hoạt động hiện có và mới
 • ghi lại các giả định như chi phí vật tư (dự đoán các cân nhắc về cung và cầu) và chi phí nhân sự
 • cân nhắc làm việc với nhân viên kế toán, kế toán hoặc đại lý thuế của bạn để được tư vấn phù hợp.

Ngân sách lãi lỗ

Ngân sách lãi lỗ cho thấy doanh thu và chi phí dự kiến ​​cho doanh nghiệp của bạn trong một khoảng thời gian (thường là 12 tháng) và sẽ cho biết liệu doanh nghiệp của bạn có đang hoạt động theo kế hoạch hay không. Nó tính toán các mục tiêu bán hàng cần thiết để đạt được mục tiêu lợi nhuận của bạn.

Ngân sách lãi lỗ:

 • cho biết có bao nhiêu lợi nhuận có thể đạt được từ doanh số bán hàng được dự đoán
 • chứa các mục không dùng tiền mặt như khấu hao, các khoản nợ mà bạn chưa thanh toán và các hóa đơn được lập nhưng chưa nhận được tiền mặt
 • không bao gồm bất kỳ khoản thanh toán nào của các khoản vay.

Bạn có thể lập ngân sách lãi và lỗ của mình theo cùng định dạng với báo cáo lãi lỗ của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn so sánh chúng sau này và tinh chỉnh các dự đoán trong tương lai.

Chuẩn bị một dự báo

Dự đoán sử dụng dữ liệu chi phí và doanh số bán hàng thực tế để cho biết tình hình tài chính của bạn đang ở đâu. Đó là ước tính về kết quả và khả năng sinh lời của bạn. Dự báo năng động hơn ngân sách, vì vậy hãy cập nhật chúng thường xuyên khi doanh thu và chi phí của bạn thay đổi. Nó cung cấp cơ sở cho các quyết định tài chính của bạn, sử dụng dữ liệu thực tế cho năm tài chính và có thể được sử dụng để phát triển ngân sách trong tương lai.

Để tạo dự báo, hãy sử dụng dữ liệu từ ngân sách của bạn, cùng với các xu hướng kinh doanh trước đây và hiện tại, để ước tính những khoản lợi nhuận đó sẽ là bao nhiêu.

Nói chuyện với kế toán viên hoặc cố vấn tài chính của bạn để được trợ giúp chuẩn bị dự báo và quản lý dòng tiền dự kiến ​​của bạn. Nếu bạn lường trước được bất kỳ khoản thiếu hụt tiền mặt nào, bạn sẽ cần lập kế hoạch làm thế nào để trang trải chi phí của mình. Các khoản thanh toán hoặc biên nhận bổ sung này phải được đưa vào dự báo dòng tiền của bạn.

Xem lại và cập nhật dự báo của bạn vào cuối mỗi tháng khi bạn so sánh kết quả giao dịch thực tế với ngân sách ban đầu (phương sai). Sau đó, bạn nên sửa đổi các dự báo của mình cho phần còn lại của năm tài chính, xem xét hướng đi của doanh nghiệp bạn. Ngân sách ban đầu của bạn không thay đổi.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang phải đối mặt với sự không chắc chắn, bạn có thể tạo một loạt các dự báo dựa trên các kết quả khác nhau. Điều này cho phép bạn lập kế hoạch cho mọi tình huống và có ‘Kế hoạch B’ và ‘Kế hoạch C’ nếu bạn không đạt được kết quả lý tưởng.

Các bước lập dự báo

Bắt đầu bằng cách xác định khoảng thời gian dự báo của bạn. Đây có thể là hàng tháng (phổ biến nhất), hàng quý hoặc hàng năm, tùy thuộc vào cách doanh nghiệp của bạn xử lý hóa đơn. Ví dụ: nếu doanh nghiệp của bạn nhận doanh số bán hàng hàng ngày từ nhiều khách hàng khác nhau, hãy tạo dự báo hàng tháng. Nếu bạn chỉ lập hóa đơn cho một số lượng nhỏ khách hàng hàng quý, bạn có thể muốn khoảng thời gian dự báo dài hơn.

Dựa trên các dự đoán trong tương lai của bạn từ các báo cáo tài chính trong quá khứ. Có thể có các xu hướng nhất quán hàng tháng hoặc hàng năm cho phép bạn dự đoán chính xác thu nhập liên tục. Điều chỉnh dự báo của bạn khi xu hướng thay đổi.

Nếu doanh nghiệp của bạn mới và không có lịch sử tài chính, hãy sử dụng chi phí dự kiến ​​của bạn. Tìm hiểu xem doanh nghiệp của bạn đang chi tiêu bao nhiêu để biết bạn cần kiếm được bao nhiêu để tạo ra lợi nhuận.

Bạn có thể cần cập nhật dự đoán của mình trong suốt thời kỳ nếu thu nhập của bạn dao động hoặc số liệu bán hàng dự kiến ​​thay đổi.

Hãy nhớ bao gồm tất cả các dòng tiền vào trong tương lai, ngay cả khi chúng không liên quan đến thu nhập hoặc doanh thu. Điều này có thể bao gồm:

 • nếu bạn được hoàn trả một khoản vay
 • bán tài sản
 • các khoản thanh toán trợ cấp của chính phủ.

Dòng tiền âm là tiền đang chảy ra khỏi doanh nghiệp của bạn (chi phí của bạn).

Chi phí bao gồm mọi thứ từ vật tư văn phòng đến lương nhân viên, quản lý và chi phí nhiên liệu nếu doanh nghiệp của bạn sở hữu một chiếc xe. Phân loại chi phí của bạn càng nhiều càng tốt để giúp quản lý dự báo của bạn trong tương lai.

Hãy chắc chắn rằng bạn bao gồm các khoản tiền mặt khác ngoài chi phí hàng tháng liên tục của bạn. Đây có thể là mua tài sản hoặc tài sản, hoặc thanh toán một lần.

Sau khi bạn có phác thảo về dòng tiền vào và dòng tiền ra, hãy thêm các con số vào dự báo của bạn. Bạn có thể làm điều này khi có số liệu chi phí và thu nhập. Hoàn thành các dự đoán của bạn và sau đó thêm chúng để tạo tài liệu cuối cùng của bạn.

Khi bạn đã cộng tiền mặt đến và đi, bạn sẽ có thể ước tính số dư tiền mặt cuối kỳ của mình cho mỗi kỳ – đây là số tiền mặt bạn sẽ còn lại. Con số này sau đó được chuyển thành số dư tiền mặt đầu kỳ của bạn cho giai đoạn tiếp theo.

Khi bạn đã hoàn thành dự báo dòng tiền của mình, bạn sẽ tiếp tục sử dụng nó trong suốt thời kỳ để xem xét dòng tiền thực tế so với ước tính ban đầu của mình. Xem xét điều này thường xuyên – hàng tuần hoặc hai tuần một lần được khuyến nghị. Xác định bất kỳ sự khác biệt nào và điều chỉnh ngân sách, kế hoạch kinh doanh và kỳ vọng của bạn để cải thiện dòng tiền của bạn.

Xem lại kết quả của bạn vào cuối mỗi tháng và so sánh những kết quả này với ngân sách và dự báo của bạn. Lưu ý bất kỳ phương sai nào và theo dõi xem đây có phải là:

 • xảy ra một lần (được gọi là phương sai thời gian, trong đó bạn có thể không đạt được mục tiêu của mình trong tháng này nhưng có khả năng đạt được trong các khoảng thời gian trong tương lai)
  • ví dụ: ngày kết thúc hợp đồng bị trì hoãn bất ngờ, nghĩa là doanh thu sẽ được tạo ra muộn hơn dự kiến
 • một xu hướng vĩnh viễn mới nổi (được gọi là phương sai vĩnh viễn, trong đó các ước tính của bạn không có khả năng xảy ra)
  • ví dụ: doanh nghiệp của bạn không giành được hợp đồng, nghĩa là bạn sẽ không tạo ra doanh thu như dự báo.

Sử dụng dữ liệu này để quyết định xem bạn có cần điều chỉnh dự báo dòng tiền hay cơ cấu lại ngân sách của mình hay không.

Dự báo dòng tiền

Dự báo dòng tiền là ước tính về số tiền có khả năng di chuyển vào và ra khỏi doanh nghiệp của bạn trong một khoảng thời gian. Nó giúp bạn dự đoán thặng dư hoặc thiếu hụt tiền mặt và cho biết liệu doanh nghiệp của bạn có đủ tiền mặt cần thiết để tiếp tục hoạt động hay không.

Bạn có thể sử dụng dự báo dòng tiền để tìm hiểu xem liệu bạn có đủ tiền mặt để thanh toán các khoản nợ và thuế khi đến hạn hay không hoặc liệu bạn có đủ khả năng để mua thiết bị lớn, thuê thêm nhân viên hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh của mình hay không.

Thiết lập dự báo của bạn giống như cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ để so sánh dự đoán với hiệu suất thực tế của bạn. Điều này sẽ cảnh báo bạn về bất kỳ sự khác biệt nào, sau đó bạn có thể điều tra và tìm hiểu lý do tại sao doanh nghiệp của bạn hoạt động kém (hoặc hiệu quả hơn).

Dự báo dòng tiền chỉ là ước tính và thu nhập và chi phí thực tế trong tương lai của bạn có thể khác với kế hoạch ban đầu của bạn. Bạn có thể hạn chế những khác biệt này bằng cách càng chính xác càng tốt khi vạch ra thời gian của các khoản chi phí đến và đi.

Sử dụng các bước sau để giúp chuẩn bị dự báo dòng tiền.

Bạn sẽ cần ước tính và ghi lại các khoản này cho mỗi tháng.

 • Tổng dòng tiền vào hàng tháng – bao gồm doanh thu, bán tài sản, bơm vốn từ các khoản vay hoặc vốn chủ sở hữu, doanh thu lãi và bất kỳ nguồn nào khác.
 • Tổng dòng tiền ra hàng tháng – bao gồm các hạng mục như mua hàng, thanh toán khoản vay, vật tư, (các) điện thoại, điện, tiền lương và bất kỳ hóa đơn nào khác.
 • Dòng tiền ròng – lấy tổng số tiền ra từ tổng số tiền vào để xem liệu có nhiều tiền vào hay ra hơn.
 • Số dư đầu kỳ – ghi lại số tiền mặt hiện có của bạn vào đầu tháng.
 • Số dư cuối kỳ – tính số tiền khả dụng của bạn vào cuối tháng bằng cách cộng dòng tiền ròng vào số dư đầu kỳ. Số tiền này sẽ trở thành số dư đầu kỳ của bạn cho tháng tiếp theo. Lưu ý: Nếu dòng tiền ròng của bạn âm, số tiền này sẽ bị giảm.
Facebook
Twitter
LinkedIn