Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/tang-loi-nhuan-doanh-nghiep/

Tăng lợi nhuận doanh nghiệp

Tăng lợi nhuận doanh nghiệp

Các chiến lược mà bạn sử dụng để quản lý tài chính doanh nghiệp của mình nên bao gồm các cách để cải thiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc hiểu và sử dụng các yếu tố thúc đẩy lợi nhuận của doanh nghiệp để mang lại lợi nhuận cho bạn. Tìm hiểu về các chiến lược tài chính mà bạn có thể sử dụng trong doanh nghiệp của mình để cải thiện lợi nhuận và giảm chi phí.

Các bước cải thiện lợi nhuận

Các biện pháp bạn đưa ra để cải thiện lợi nhuận của mình phải phù hợp với các mục tiêu và mục tiêu kinh doanh tổng thể của bạn. Những điều này nên được đặt ra trong kế hoạch kinh doanh của bạn.

Chuẩn bị ngân sách sẽ giúp bạn xác định chiến lược lợi nhuận có thể đóng góp như thế nào vào kế hoạch kinh doanh của bạn.

Ví dụ: nếu bạn đã quyết định tăng doanh số bán hàng của mình, bạn có thể cần thuê thêm nhân viên, mua thêm hàng hoặc thực hiện các hoạt động tiếp thị.

Bạn sẽ cần chuẩn bị một ngân sách không chỉ cho thấy lợi nhuận tăng lên mà cả chi phí gia tăng mà bạn cần phải tính đến để đạt được mức tăng tỷ suất lợi nhuận.

Tìm hiểu thêm về cách tạo ngân sách.

Tỷ suất lợi nhuận được sử dụng để xác định lợi nhuận của doanh nghiệp của bạn. Tỷ suất lợi nhuận của bạn cho biết liệu mức tăng giá trung bình trên các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có đủ để trang trải chi phí trực tiếp và tạo ra lợi nhuận hay không.

Lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng của bạn được sử dụng phổ biến nhất để tính tỷ suất lợi nhuận.

Tìm hiểu làm thế nào để giảm chi phí kinh doanh để tăng lợi nhuận.

Tạo ra lợi nhuận ổn định là một dấu hiệu quan trọng của một doanh nghiệp lành mạnh. Tuy nhiên, việc giảm tỷ suất lợi nhuận gộp và ròng có thể báo hiệu những thách thức trong các lĩnh vực như định giá, bán hàng và chi phí.

Biên lợi nhuận và tỷ lệ có thể được sử dụng để so sánh hiệu suất kinh doanh của bạn với mức trung bình của ngành. Điều quan trọng là bạn phải so sánh hiệu suất trong lĩnh vực của mình vì tỷ suất lợi nhuận rất khác nhau giữa các ngành khác nhau.

Chi phí gia tăng trong các lĩnh vực như vật liệu, tiện ích, tiền thuê nhà, tiếp thị và nhân sự sẽ có tác động đáng kể đến tỷ suất lợi nhuận của bạn. Hiểu được chi phí của bạn—đặc biệt là khi chúng đang tăng lên—là điều cần thiết. Điều này sẽ cho phép bạn thực hiện các quy trình và sắp xếp nguồn cung hiệu quả hơn để tối đa hóa lợi nhuận.

Năng suất có thể được tăng lên thông qua các quy trình kinh doanh hiệu quả để xây dựng tỷ suất lợi nhuận lành mạnh. Làm việc với nhân viên của bạn để phân tích các quy trình hoạt động và tài chính của bạn nhằm xác định các cách tăng hiệu quả và năng suất.

Nếu bạn muốn tạo ra tỷ suất lợi nhuận cao hơn, bạn có thể cần phát triển các chiến lược kinh doanh mới. Xem xét những thị trường mục tiêu mà bạn muốn thu hút và cách các sản phẩm và dịch vụ hiện tại của bạn có thể được tiếp thị cho họ. Bạn có thể thay đổi các sản phẩm và dịch vụ của mình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của những khách hàng mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho bạn.

Tìm ví dụ về các chiến lược để tăng doanh thu của bạn.

Giảm số lượng sản phẩm bị hư hỏng hoặc không thể bán được trong quá trình sản xuất của bạn sẽ giúp tăng doanh thu và lợi nhuận của bạn.

Tỷ lệ lỗi sẽ giúp bạn đánh giá chất lượng sản xuất của mình và liệu chi phí sản xuất hàng hóa của bạn có quá cao hay không.

Con số cao có thể cho thấy bạn cần xem xét quy trình sản xuất của mình. Ví dụ: mục tiêu của bạn có thể là đạt được tỷ lệ lỗi dưới 1% (tức là ít hơn 10 mặt hàng bị từ chối trong 1.000 mặt hàng được sản xuất).

Công thức: Tỷ lệ tỷ lệ lỗi = (tổng số mặt hàng bị từ chối ÷ tổng số mặt hàng được sản xuất) × 100

Hiểu trình điều khiển lợi nhuận

Trình điều khiển lợi nhuận là các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của bạn. Hiểu các yếu tố thúc đẩy lợi nhuận của bạn và cách chúng ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn là chìa khóa để phát triển các chiến lược hiệu quả nhằm cải thiện lợi nhuận của bạn.

Tài khoản giao dịch và báo cáo lãi lỗ thường chứa thông tin về các yếu tố thúc đẩy lợi nhuận cho một doanh nghiệp cụ thể. Việc xác định và tập trung vào các yếu tố thúc đẩy lợi nhuận trong doanh nghiệp của bạn có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận và đạt được kết quả tăng trưởng tốt hơn.

Trình điều khiển lợi nhuận có thể được phân loại thành tài chính và phi tài chính.

Trình điều khiển lợi nhuận tài chính

Trình điều khiển lợi nhuận tài chính được liên kết trực tiếp với số liệu đô la và được coi là phổ biến nhất liên quan đến lợi nhuận. Những ví dụ bao gồm:

 • giá
 • giá cố định
 • chi phí biến đổi
 • khối lượng bán hàng
 • chi phí nợ
 • hàng tồn kho.

Một tỷ lệ điều khiển lợi nhuận tài chính có thể được thể hiện dưới dạng:

 • số lượng (ví dụ: số lượng bán hàng trung bình mỗi tháng)
 • số tiền (ví dụ: doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng)
 • tỷ lệ phần trăm (ví dụ tỷ lệ phần trăm khách hàng quay lại kinh doanh).

Động cơ lợi nhuận phi tài chính

Trình điều khiển lợi nhuận phi tài chính cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn nhưng không được thể hiện bằng tiền mặt. Ví dụ, sự hài lòng của khách hàng sẽ luôn tác động đến số lượng hàng hóa bán ra và tăng hoặc giảm lợi nhuận.

Các yếu tố thúc đẩy lợi nhuận phi tài chính bao gồm:

 • năng suất
 • sự hài lòng của khách hàng
 • chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ
 • đào tạo nhân viên
 • sự hài lòng và tinh thần của nhân viên
 • văn hóa kinh doanh và các giá trị
 • đổi mới sản phẩm và quy trình
 • thị phần
 • an toàn của nhân viên.

Xếp hạng trình điều khiển lợi nhuận của bạn

Xem xét các yếu tố thúc đẩy lợi nhuận của bạn và xác định lý do tại sao chúng lại quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp bạn. Điều này sẽ giúp bạn xếp hạng các trình điều khiển lợi nhuận của mình từ quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất.

Các trình điều khiển lợi nhuận hàng đầu phổ biến cho hầu hết các doanh nghiệp bao gồm:

 • tăng doanh thu (doanh thu)
 • cải thiện lợi nhuận gộp bằng cách tăng giá hoặc giảm chi phí đầu vào
 • giảm chi phí chung bằng cách nâng cao hiệu quả.

Điều này có thể được thực hiện theo nhiều cách. Ví dụ: bạn có thể cải thiện chất lượng sản phẩm của mình với mức giá tương tự và đặt giá bán cao hơn, giảm chi phí chung bằng cách cải thiện quản lý hàng tồn kho và tăng hoạt động kinh doanh lặp lại bằng cách cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Đo lường trình điều khiển lợi nhuận

Theo dõi các yếu tố thúc đẩy lợi nhuận của bạn và thường xuyên đo lường tác động của chúng để đánh giá mức độ thành công của các chiến lược của bạn.

Chiến lược tăng doanh thu bán hàng

 • Tìm khách hàng mới — khách hàng mới có thể giúp phát triển doanh nghiệp của bạn.
 • Phát triển các dòng sản phẩm mới —hỏi khách hàng của bạn về những sản phẩm hoặc dịch vụ mới mà họ quan tâm.
 • Tập trung vào những khách hàng mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho bạn —việc bán ít sản phẩm hơn cho những khách hàng chi tiêu cao hơn có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn là chỉ tập trung vào việc tăng doanh số bán hàng.
 • Làm việc với những khách hàng tốt nhất của bạn —tìm hiểu khách hàng tốt nhất của bạn là ai, họ mua gì và mua khi nào. Bạn có thể sử dụng thông tin này để tiếp thị và quảng cáo cho họ hiệu quả hơn.
 • Bán thêm và bán chéo —thuyết phục khách hàng của bạn về lợi ích của các sản phẩm có lợi hơn của bạn và giới thiệu các sản phẩm bổ sung.
 • Tìm thị trường mới —sử dụng nghiên cứu thị trường để xem liệu có cơ hội mở rộng sang các lĩnh vực mới hay không.
 • Dịch vụ khách hàng —cải thiện dịch vụ khách hàng của bạn và phát triển chương trình đào tạo nhân viên.
 • Tăng giá của bạn — thường xuyên xem lại giá của sản phẩm và điều chỉnh cho phù hợp. Bạn có thể tăng một lượng nhỏ tại một thời điểm.
 • Giảm giá —xem xét giảm giá và khuyến mại để tăng cơ sở khách hàng của bạn (ví dụ: ưu đãi mua 2 tặng 1 hoặc giờ khuyến mãi).
 • Tăng năng suất của nhân viên của bạn —công nhận và khen thưởng nhân viên bằng các đánh giá hiệu suất của nhân viên. Thường xuyên nâng cao trình độ và giáo dục nhân viên bằng đào tạo.
 • Màn hình bán lẻ —sử dụng màn hình bán lẻ hiệu quả để tăng doanh thu.

Chiến lược giảm chi phí

 • Giảm hàng tồn kho — sử dụng kiểm soát hàng tồn kho để hợp lý hóa hoạt động kinh doanh của bạn và cải thiện lợi nhuận cũng như dòng tiền. Bạn càng có ít tiền trong hàng tồn kho luân chuyển chậm thì bạn càng có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
 • Giảm chi phí trực tiếp —xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp phù hợp cho doanh nghiệp của bạn và thương lượng quy trình tốt hơn hoặc giảm giá khi mua số lượng lớn. Đừng mua hàng không cần thiết.
 • Giảm chi phí gián tiếp —giảm thiểu lãng phí, đào tạo nhân viên làm việc hiệu quả và sử dụng các kỹ thuật tiếp thị chi phí thấp.
 • Giảm chi phí chung — tiết kiệm tiền trong các lĩnh vực như tiêu thụ năng lượng và tìm nhà cung cấp rẻ hơn.
 • Loại bỏ các sản phẩm và dịch vụ không sinh lời — tập trung vào các sản phẩm hoặc dịch vụ phổ biến có tỷ suất lợi nhuận gộp cao nhất.
 • Điểm chuẩn tài chính quan trọng — điểm chuẩn doanh nghiệp của bạn để so sánh chi phí của bạn (như tiền thuê nhà và tiện ích, v.v.) với các doanh nghiệp tương tự trong ngành của bạn.
Facebook
Twitter
LinkedIn