Menu

Tài Nguyên

QR Code!

QR Code https://huynhhieutravel.com/bieu-mau-phan-hoi-nghi-viec-cua-nhan-vien/

Biểu mẫu Khảo sát khi nhân viên nghỉ việc

Biểu mẫu Khảo sát khi nhân viên nghỉ việc

Chúng tôi cam kết cải thiện cách chúng tôi vận hành và cách chúng tôi tương tác với nhân viên của mình.

Vui lòng cung cấp phản hồi trung thực của bạn bằng cách hoàn thành và gửi lại mẫu phỏng vấn thôi việc này. Phản hồi của bạn sẽ được giữ bí mật và có thể giúp cải thiện trải nghiệm của các nhân viên khác trong doanh nghiệp.

Thông tin
Nội dung
Tên
Thời gian từng làm việc
Chức vụ
Tên người quản lý

Lý do chính để rời đi

Nếu bạn chuyển đến công ty mới

Thông tin
Nội dung
Tên của công ty mới
Bạn sẽ làm ở vị trí nào
Chế độ đãi ngộ có tốt hơn hiện tại? Có thể cung cấp chi tiết?
Đây có phải là một bước thăng tiến trong sự nghiệp của bạn? Nếu phải, tại sao bạn cảm thấy mình không thể thăng tiến tại doanh nghiệp này?

Nếu bạn chuyển đến công ty mới

Thông tin
Nội dung
Bạn thích khía cạnh nào nhất trong vai trò của mình và tại sao?
Những khía cạnh nào trong vai trò của bạn mà bạn ít thích nhất, và tại sao?
Kinh nghiệm, kiến thức và phẩm chất cá nhân nào mà bạn cho là cần thiết cho vai trò này?
Vai trò có được thể hiện chính xác với bạn khi bạn được tuyển dụng không?
Bạn sẽ thực hiện những thay đổi nào đối với vai trò hiện tại để hài lòng hơn?

Giới thiệu, đào tạo và phát triển

Thông tin
Nội dung
Bạn có nghĩ rằng việc giới thiệu và đào tạo bạn nhận được là đủ? Tại sao đủ hay tại sao không?
Những cải tiến nào chúng tôi có thể thực hiện đối với việc giới thiệu hoặc đào tạo?
Bạn đã có được những kỹ năng và kinh nghiệm gì trong thời gian làm việc tại đây?

Khảo sát quy trình nội bộ

Vui lòng sử dụng thang điểm để đánh giá cảm nhận của bạn về các khía cạnh trong vai trò của bạn được liệt kê bên dưới.

  1. Rất không hài lòng
  2. Không hài lòng
  3. Trung tính
  4. Hài lòng
  5. Rất hài lòng
Thông tin
Nội dung
Cơ hội để sử dụng khả năng của bạn ở vị trí của bạn
Sự công nhận thành tích và đóng góp của bạn
Khả năng lãnh đạo của cấp trên trực tiếp của bạn?
Kênh giao tiếp
Công nghệ, công cụ và thiết bị được cung cấp
Văn hóa doanh nghiệp

Môi trường làm việc

Thông tin
Nội dung
Có vấn đề nào về sức khỏe và an toàn lao động mà bạn nghĩ cần được giải quyết không?
Bạn nghĩ những khía cạnh tích cực nhất của môi trường làm việc là gì?
Một số khía cạnh của môi trường làm việc có thể được cải thiện là gì?
Bạn sẽ mô tả sự hướng dẫn và hỗ trợ mà bạn nhận được từ người quản lý của mình như thế nào?
Làm thế nào bạn sẽ mô tả mối quan hệ làm việc của bạn với người quản lý và các thành viên trong nhóm của bạn?
Bạn sẽ trở lại trong tương lai? Tại sao có hay tại sao không?
Bạn sẽ giới thiệu ai đó làm việc ở đây chứ? Tại sao có hay tại sao không?

Phản hồi chung

Thông tin
Nội dung
Có bất kỳ nhận xét nào khác mà bạn muốn đưa ra về kinh nghiệm của bạn hoặc sự ra đi của bạn không?
Bạn có sẵn sàng thảo luận về phản hồi trong cuộc phỏng vấn thôi việc này trên cơ sở bí mật không?
Thông tin
Nội dung
Họ tên
Chữ ký
Ngày tháng
Facebook
Twitter
LinkedIn