Menu
Tư duy AI (Nâng cao)
QR Code
QR Code https://huynhhieutravel.com/dua-ra-huong-dan-co-cau-truc-voi-ai/
Đưa ra hướng dẫn có cấu trúc với AI (ChatGPT)

Đưa ra hướng dẫn có cấu trúc với AI (ChatGPT)

Học được gì
  • Hiểu lời nhắc hướng dẫn
  • Hiểu các ứng dụng phức tạp của việc nhắc nhở giảng dạy

Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến kỹ thuật nhắc nhở đầu tiên, hướng dẫn nhắc nhở. Chúng ta đã thấy các hướng dẫn đơn giản được sử dụng trong các bài viết trước (ví dụ: dùng AI để giải bài toán). Tuy nhiên, chúng ta có thể hướng dẫn Gen AI thực hiện những nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều.

Ví dụ Xóa thông tin cá nhân

Loại bỏ Thông tin Cá nhân (PII) là một nhiệm vụ liên quan khác. Trước khi phát hành các tài liệu riêng tư, các tập đoàn hoặc chính phủ có thể biên tập lại thông tin từ các tài liệu theo cách thủ công. Gen AI có thể được sử dụng để loại bỏ PII một cách tự động, loại bỏ nỗ lực gần như nhàm chán của con người.

Lời nhắc

Đọc email bán hàng sau đây. Xóa mọi thông tin nhận dạng cá nhân (PII) và thay thế bằng phần giữ chỗ thích hợp. Ví dụ: thay tên “John Doe” bằng “[NAME]”.

Xin chào John,

Tôi viết thư cho bạn vì tôi nhận thấy bạn vừa mua một chiếc ô tô mới. Tôi là nhân viên bán hàng tại một đại lý địa phương (Cheap Dealz) và tôi muốn cho bạn biết rằng chúng tôi đang có ưu đãi lớn cho một chiếc ô tô mới. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng cho tôi biết.

Cảm ơn,

Jimmy Smith

Điện thoại: 410-805-2345
Email: [object Object]

Trả lời

Xin chào [TÊN],

Tôi viết thư cho bạn vì tôi nhận thấy bạn vừa mua một chiếc ô tô mới. Tôi là nhân viên bán hàng tại một đại lý địa phương (Cheap Dealz) và tôi muốn cho bạn biết rằng chúng tôi đang có ưu đãi lớn cho một chiếc ô tô mới. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng cho tôi biết.

Cảm ơn,

Jimmy Smith

Điện thoại: [SỐ ĐIỆN THOẠI]

Email: [EMAIL]

Ví dụ Đánh giá và phản hồi Bài luận

Gen AI có thể được sử dụng để đánh giá và cung cấp phản hồi về các bài luận dựa trên một bộ tiêu chí phức tạp. Điều này bao gồm các yếu tố như ngữ pháp, sự rõ ràng, tính mạch lạc và chất lượng lập luận.

Lời nhắc

Đọc đoạn trích sau từ một bài luận và đưa ra phản hồi dựa trên các tiêu chí sau: ngữ pháp, sự rõ ràng, mạch lạc, chất lượng lập luận và cách sử dụng bằng chứng. Cung cấp điểm từ 1-10 cho mỗi thuộc tính, cùng với lý do cho điểm của bạn.

“Bất chấp niềm tin phổ biến, không có bằng chứng chắc chắn nào ủng hộ ý kiến ​​cho rằng trò chơi điện tử dẫn đến hành vi bạo lực. Nghiên cứu về chủ đề này thường mâu thuẫn và không có kết luận. Một số nghiên cứu đã tìm thấy mối tương quan, nhưng mối tương quan không hàm ý quan hệ nhân quả. Vì vậy, còn quá sớm để kết luận đổ lỗi cho trò chơi điện tử là nguyên nhân gây ra bạo lực trong xã hội.”

Trả lời

Dựa trên các tiêu chí đã nêu, đây là điểm của tôi cho đoạn trích này:

  1. Ngữ pháp: 8/10 – Ngữ pháp trong đoạn trích này khá tốt và không có lỗi nghiêm trọng nào.
  2. Sự rõ ràng: 7/10 – Bản chất của thông điệp rõ ràng, nhưng còn một số câu chữ không cần thiết, làm cho đoạn trích trở nên khá dài và mất đi tính rõ ràng.
  3. Mạch lạc: 8/10 – Đoạn văn sử dụng cấu trúc câu tốt và liên kết logic giữa các ý khá tốt, nhưng có thể cải thiện bằng cách ngắn gọn hơn.
  4. Chất lượng lập luận: 7/10 – Lập luận đưa ra là hợp lý, nhưng cần thêm bằng chứng cụ thể hơn để củng cố lập luận. Đoạn văn có thể mạnh hơn nếu cung cấp ví dụ hoặc nghiên cứu cụ thể để minh họa.
  5. Cách sử dụng bằng chứng: 6/10 – Đoạn trích chỉ đề cập đến một số nghiên cứu mà không cung cấp thông tin cụ thể về chúng. Cần thêm chi tiết về các nghiên cứu này để làm cho lập luận trở nên thuyết phục hơn.

Tổng điểm: 7/10 – Đoạn trích này có tiềm năng, nhưng cần được cải thiện bằng cách cung cấp thêm thông tin và bằng chứng cụ thể để làm cho lập luận trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn.

Nhắc nhở hướng dẫn bao gồm việc giao cho Gen AI một số nhiệm vụ hoặc chỉ dẫn. Mặc dù khái niệm này đơn giản nhưng Gen AI có thể làm theo những hướng dẫn rất phức tạp. Lời nhắc hướng dẫn sẽ được sử dụng thường xuyên trong suốt khóa học này.