Menu
Tư duy AI (Nâng cao)
QR Code
QR Code https://huynhhieutravel.com/openai-playground/
OpenAI Playground – Thiết lập cấu hình cơ bản

OpenAI Playground – Thiết lập cấu hình cơ bản

Màn hình Playground của ChatGPT
Học được gì
  • Thiết lập OpenAI Playground
  • Tìm hiểu về cấu hình Playground cơ bản

OpenAI cung cấp một giao diện khác, ngoài trang web ChatGPT, để nhắc nhở. Nó được gọi là OpenAI Playground và cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn nữa đối với ChatGPT. Nó cũng cho phép bạn truy cập các AI khác, bao gồm các phiên bản khác nhau của ChatGPT, GPT-4 và các mẫu cũ hơn như GPT-3.

Ghi chú

OpenAI Playground là công cụ mà người duy trì khóa học này sử dụng thường xuyên nhất.

Thiết lập

Truy cập https://platform.openai.com

Đăng nhập và bắt đầu kiểm tra lời nhắc!

Giao diện

Lúc đầu, giao diện này có vẻ rất phức tạp. Có nhiều menu thả xuống và thanh trượt cho phép bạn định cấu hình mô hình. Chúng tôi sẽ đề cập đến lựa chọn System Prompts, Mode và Model.

System Prompts

Điều đầu tiên bạn có thể nhận thấy là khu vực SYSTEM ở bên trái trang. Cho đến nay, chúng ta đã thấy hai loại tin nhắn, tin nhắn USER (NGƯỜI DÙNG), chỉ là những tin nhắn bạn gửi cho chatbot và tin nhắn ASSISTANT (TRỢ LÝ), là những câu trả lời của chatbot. Có loại thông báo thứ ba, lời nhắc hệ thống, có thể được sử dụng để định cấu hình cách AI phản hồi. Đây là nơi tốt nhất để đặt lời nhắc mồi.

Mode

Nhấp vào menu thả xuống Chế độ ở trên cùng bên phải của trang. Danh sách thả xuống này cho phép bạn thay đổi loại mô hình bạn đang sử dụng. OpenAI có 3 Chế độ khác nhau: Chat, Complete, và Edit. Chúng ta đã học về 2 điều đầu tiên.

Còn về, mô hình Edit là mô hình sửa đổi lời nhắc mà bạn đưa ra, chẳng hạn như sửa lỗi chính tả.

Chúng ta sẽ chỉ sử dụng Chat và thỉnh thoảng sử Complete trong khóa học này.

Mode của Playground ChatGPT

Model

Nhấp vào menu thả xuống Model ở bên phải trang (Bên dưới Mode). Danh sách thả xuống này cho phép bạn thay đổi mô hình mà bạn đang sử dụng. Mỗi chế độ có nhiều mô hình, nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào các mô hình trò chuyện. Danh sách này có vẻ rất phức tạp (*gpt-3.5-turbo nghĩa là gì?*), nhưng đây chỉ là tên kỹ thuật cho các kiểu máy khác nhau. Mọi thứ bắt đầu bằng gpt-3.5-turbo đều là phiên bản của ChatGPT, trong khi mọi thứ bắt đầu bằng gpt-4 đều là phiên bản của GPT-4.

Nhiều Model khác nhau trong Playground của ChatGPT
Ghi chú

Bạn sẽ có thể không thấy bản GPT-4.0 trong giao diện của mình (Với bản free).

Các con số như 16K hoặc 32K trong tên model thể hiện độ dài ngữ cảnh. Nếu không được chỉ định thì độ dài ngữ cảnh mặc định là 4K. OpenAI thường xuyên cập nhật cả ChatGPT (gpt-3.5-turbo) và GPT-4, đồng thời các phiên bản cũ hơn sẽ được cung cấp trên nền tảng trong một khoảng thời gian giới hạn. Những mẫu cũ hơn này có thêm số ở cuối tên, chẳng hạn như “0613”.

Ví dụ: mô hình “gpt-3.5-turbo-16k-0613” là mô hình ChatGPT có độ dài ngữ cảnh 16K, được phát hành vào ngày 13 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng các phiên bản mô hình mới nhất, không chứa bất kỳ thông tin ngày tháng. Một danh sách đầy đủ các phiên bản mô hình có thể được tìm thấy ở đây.

Tổng Kết

OpenAI Playground là một công cụ mạnh mẽ cung cấp giao diện nâng cao hơn để tương tác với ChatGPT và các mô hình AI khác. Nó cung cấp một loạt các tùy chọn cấu hình, bao gồm khả năng chọn các kiểu máy và chế độ khác nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu về phần còn lại của cài đặt trong bài học tiếp theo.

Playground cũng hỗ trợ các lời nhắc của hệ thống, có thể được sử dụng để hướng dẫn các phản hồi của AI. Mặc dù giao diện ban đầu có vẻ phức tạp nhưng khi thực hành, nó sẽ trở thành một nguồn tài nguyên quý giá để khám phá khả năng của các mô hình OpenAI. Cho dù bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của ChatGPT hay GPT-4 hay khám phá các mô hình cũ hơn, Playground đều cung cấp nền tảng linh hoạt và mạnh mẽ để tương tác và thử nghiệm AI.