Menu
Tư duy AI (Nâng cao)
QR Code
QR Code https://huynhhieutravel.com/dua-vi-du-de-tang-cuong-loi-nhac-cho-ai/
Đưa ví dụ để tăng cường lời nhắc cho AI

Đưa ví dụ để tăng cường lời nhắc cho AI

Học được gì
  • Hiểu lời nhắc thay đổi ra sao khi 0 có ví dụ, có 1 ví dụ, có nhiều ví dụ
  • Sử dụng lời nhắc ví dụ để cải thiện đầu ra cho câu trả lời của AI

Cấu Trúc

Một chiến lược nhắc nhở khác là nhắc nhở vài lần, về cơ bản chỉ hiển thị cho mô hình một vài ví dụ (còn được gọi là “lần chụp”) về những gì bạn muốn nó làm. Một số lời nhắc về cảnh quay cho phép AI học hỏi từ một vài ví dụ này.

Lời nhắc

Great product, 10/10: positive

Didn’t work very well: negative

Super helpful, worth it: positive

It doesnt work!:

Trả lời

Great product, 10/10: positive

Didn’t work very well: negative

Super helpful, worth it: positive

It doesn’t work!: negative

Hãy xem xét ví dụ trên, trong đó chúng ta đang cố gắng phân loại phản hồi của khách hàng là positive hay negative. Chúng ta hiển thị cho mô hình 3 ví dụ về phản hồi positive/negative, sau đó chúng ta hiển thị cho nó một phần phản hồi mới chưa được phân loại (It doesnt work!:). Mô hình thấy rằng 3 ví dụ đầu tiên được phân loại là hoặc positive hoặc negative và sử dụng thông tin này để phân loại ví dụ mới là negative.

Bằng cách hiển thị các ví dụ mô hình về định dạng đầu ra chính xác, nó có thể tạo ra đầu ra chính xác cho các bài viết mới. Thay vào đó, chúng tôi có thể tạo ra kết quả tương tự bằng cách sử dụng lời nhắc hướng dẫn, nhưng lời nhắc vài lần bắn hoạt động ổn định hơn nhiều.

Tổng Kết

Tóm lại, nhắc nhở vài lần là một chiến lược hiệu quả có thể hướng dẫn mô hình tạo ra các phản hồi chính xác và có cấu trúc phù hợp. Bằng cách cung cấp nhiều ví dụ, lời nhắc vài lần cho phép mô hình hiểu định dạng đầu ra mong muốn và phản hồi tương ứng, khiến nó trở thành một phương pháp được ưu tiên hơn so với lời nhắc không lần bắn và lời nhắc một lần trong hầu hết các trường hợp.