Menu
Tư duy AI (Nâng cao)
QR Code
QR Code https://huynhhieutravel.com/ung-dung-cau-truc-co-ban-chatgpt/
Ứng dụng ChatGPT: Cấu trúc cơ bản dữ liệu

Ứng dụng ChatGPT: Cấu trúc cơ bản dữ liệu

Một trường hợp sử dụng đơn giản và thú vị của LLM là sắp xếp dữ liệu thành các bảng. Có lẽ bạn có nhiều bài báo hoặc báo cáo kinh doanh và bạn muốn tất cả các điểm quan trọng được tóm tắt trong một bảng mà sau đó bạn có thể đưa vào bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu. Các bot trò chuyện như ChatGPT có thể giúp bạn thực hiện việc này.

Chúng tôi có thể trích xuất thông tin từ báo cáo sau bằng cách thêm: Tạo một bảng chứa thông tin này: (Generate a table containing this information:) vào nó.

Lời nhắc

Trong bài thuyết trình báo cáo kinh doanh gần đây, CEO của Zana Corp. đã nhấn mạnh sự tăng trưởng vượt bậc của họ trong năm tài chính vừa qua. Cô chia sẻ rằng doanh thu của công ty đã tăng 15%, đạt 50 triệu USD, với tỷ suất lợi nhuận 12% (lợi nhuận ròng là 6 triệu USD). Báo cáo cũng cho thấy cơ sở khách hàng của họ tăng trưởng 20%, hiện có tổng số 100.000 khách hàng. Ngoài ra, chi phí hoạt động của công ty tăng 10%, lên tới 10 triệu USD, trong khi số lượng nhân viên tăng 25%, dẫn đến lực lượng lao động hiện tại là 500 nhân viên.

Tạo một bảng chứa thông tin này:

Trả lời

Dưới đây là một bảng chứa thông tin về hiệu suất tài chính của Zana Corp. trong năm tài chính vừa qua:

Thông Tin Tài ChínhSố liệu
Doanh thu (USD)50 triệu
Lợi nhuận ròng (USD)6 triệu
Tỷ suất lợi nhuận12%
Số lượng khách hàng100,000
Chi phí hoạt động (USD)10 triệu
Số lượng nhân viên hiện tại500

Như vậy, bảng trên cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và sự phát triển của Zana Corp. trong năm tài chính gần đây.

Sau đó, bạn có thể sao chép và dán nó vào bảng tính như Excel hoặc thậm chí cả tài liệu và powerpoint.