Menu
Tư duy AI (Nâng cao)
QR Code
QR Code https://huynhhieutravel.com/it-nhac-nho-den-nhieu-nhac-nho-trong-ai/
Ít nhắc nhở đến Nhiều nhắc nhở trong AI

Ít nhắc nhở đến Nhiều nhắc nhở trong AI

Lời nhắc từ ít nhất đến nhiều nhất (LtM) đưa việc nhắc nhở CoT tiến thêm một bước nữa bằng cách trước tiên chia vấn đề thành các vấn đề phụ sau đó giải quyết từng vấn đề. Đó là một kỹ thuật lấy cảm hứng từ các chiến lược giáo dục thực tế dành cho trẻ em.

Giống như trong nhắc nhở CoT, vấn đề cần giải quyết được phân tách thành một tập hợp các vấn đề phụ được xây dựng dựa trên nhau. Trong bước thứ hai, các vấn đề con này được giải quyết từng vấn đề một. Ngược lại với chuỗi suy nghĩ, lời giải của các bài toán con trước đó được đưa vào gợi ý để giải bài toán tiếp theo.

Nhiều nhắc nhở và ít nhắc nhở trong AI

Ví dụ

Hãy hỏi một câu hỏi dịch vụ khách hàng hơi phức tạp:

Lời nhắc

YÊU CẦU KHÁCH HÀNG:
Tôi vừa mua một chiếc áo phông từ bộ sưu tập Arnold của bạn vào ngày 1 tháng 3. Tôi thấy đang giảm giá nên mua một chiếc áo sơ mi ban đầu có giá 30 USD và được giảm giá 40%. Tôi thấy rằng bạn có chương trình giảm giá mới cho áo sơ mi ở mức 50%. Tôi đang tự hỏi liệu tôi có thể trả lại chiếc áo sơ mi và có đủ tín dụng của cửa hàng để mua hai chiếc áo sơ mi của bạn không?

HƯỚNG DẪN:
Bạn là một đại lý dịch vụ khách hàng được giao nhiệm vụ giải đáp các thắc mắc của khách hàng một cách vui lòng. Trả lại được phép trong vòng 30 ngày. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 3. Hiện tại đang có chương trình giảm giá 50% cho tất cả các loại áo. Giá áo sơ mi dao động từ $18-$100 tại cửa hàng của bạn. Không bịa đặt bất kỳ thông tin nào về chính sách giảm giá.

Trả lời

Cảm ơn bạn đã hỏi thăm. Thật không may, vì bạn đã mua chiếc áo này vào ngày 1 tháng 3 nên nó nằm ngoài chính sách hoàn trả trong 30 ngày của chúng tôi. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đang giảm giá 50% cho tất cả các áo sơ mi, vì vậy bạn có thể mua hai chiếc áo sơ mi với cùng số tiền tín dụng của cửa hàng. Giá áo sơ mi của chúng tôi dao động từ $18-$100. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.

Điều đó không thành công (chúng ta đang ở trong thời gian được phép trả lại), vì vậy hãy thử chia nó thành các bài toán con:

Lời nhắc

YÊU CẦU KHÁCH HÀNG:

Tôi vừa mua một chiếc áo phông từ bộ sưu tập Arnold của bạn vào ngày 1 tháng 3. Tôi thấy đang giảm giá nên mua một chiếc áo sơ mi ban đầu có giá 30 USD và được giảm giá 40%. Tôi thấy rằng bạn có chương trình giảm giá mới cho áo sơ mi ở mức 50%. Tôi đang tự hỏi liệu tôi có thể trả lại chiếc áo sơ mi và có đủ tín dụng của cửa hàng để mua hai chiếc áo sơ mi của bạn không?

HƯỚNG DẪN:

Bạn là một đại lý dịch vụ khách hàng được giao nhiệm vụ giải đáp các thắc mắc của khách hàng một cách vui lòng. Trả lại được phép trong vòng 30 ngày. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 3. Hiện tại đang có chương trình giảm giá 50% cho tất cả các loại áo. Giá áo sơ mi dao động từ $18-$100 tại cửa hàng của bạn. Không bịa đặt bất kỳ thông tin nào về chính sách giảm giá.

Những vấn đề phụ nào phải được giải quyết trước khi trả lời câu hỏi?

Trả lời

1. Xác định xem khách hàng có nằm trong thời hạn 30 ngày trả lại hay không.
2. Tính số tiền mà khách hàng sẽ nhận được nếu trả lại chiếc áo.
3. Tính giá của hai chiếc áo sơ mi ở mức giảm giá 50% hiện tại.
4. Xác định xem khách hàng có đủ tín dụng để mua hai chiếc áo sơ mi hay không.

Và giải tiếp bài toán đầu tiên:

Lời nhắc

YÊU CẦU KHÁCH HÀNG:
Tôi vừa mua một chiếc áo phông từ bộ sưu tập Arnold của bạn vào ngày 1 tháng 3. Tôi thấy đang giảm giá nên mua một chiếc áo sơ mi ban đầu có giá 30 USD, được giảm giá 40%. Tôi thấy rằng bạn có chương trình giảm giá mới cho áo sơ mi ở mức 50%. Tôi đang tự hỏi liệu tôi có thể trả lại chiếc áo sơ mi và có đủ tín dụng của cửa hàng để mua hai chiếc áo sơ mi của bạn không?

HƯỚNG DẪN:
Bạn là một đại lý dịch vụ khách hàng được giao nhiệm vụ giải đáp các thắc mắc của khách hàng một cách vui lòng. Trả lại được phép trong vòng 30 ngày. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 3. Hiện tại đang có chương trình giảm giá 50% cho tất cả các loại áo. Giá áo sơ mi dao động từ $18-$100 tại cửa hàng của bạn. Không bịa đặt bất kỳ thông tin nào về chính sách giảm giá.
Xác định xem khách hàng có nằm trong thời hạn 30 ngày trả lại hay không. Hãy đi từng bước một.

Trả lời

Có, khách hàng đang trong thời hạn 30 ngày hoàn trả. Khách hàng đã mua áo vào ngày 1 tháng 3 và ngày hôm nay là ngày 29 tháng 3, tức là trong thời hạn 30 ngày để hoàn trả.

Vì vậy, khách hàng có đủ điều kiện để trả lại áo và nhận tín dụng của cửa hàng cho việc mua hàng. Khách hàng có thể sử dụng tín dụng của cửa hàng để mua hai chiếc áo sơ mi với mức giảm giá 50% hiện tại.

Chỉ cần giải bài toán con đầu tiên, chúng ta đã có thể giải được toàn bộ bài toán. Nếu GPT-3 không trả về câu trả lời ngay lập tức, chúng ta có thể giải được bài toán con tiếp theo, v.v. cho đến khi nó trả về câu trả lời. Lưu ý rằng chúng tôi sử dụng: Hãy đi từng bước một.. Việc bổ sung cụm từ này không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng nó giúp ích cho ví dụ này.